Nickerie.Net, zondag 16 augustus 2009


Tilakdharie zet Tamsiran op zijn plaats
Geplaatst: 15/08/2009

Paramaribo -  Het VHP-parlementslid Chan Tilakdharie heeft gisteren in zijn toespraak in verband met het officiële startsein van het aanleggen van oeververdedigingswerken in het district Commewijne, de PL-parlementariër Ronny Tamsiran op zijn plaats gezet. Beide volksvertegenwoordigers zijn in het district woonachtig. Tamsiran die eerst aan het woord was, verkondigde letterlijk het volgende: ‘Commewijne is in handen van de PL’. Hier voegde hij aan toe dat de ontwikkelingen in het district te danken zouden zijn aan de politieke partij PL. Zijn betoog had veel weg van een politieke campagnevoering. Zo zouden volgens hem, de stoelen van de PL binnen Nieuw Frontcombinatie op de helling zijn geplaatst. Echter, deze positie zou naar zijn inzien de partij positief beďnvloeden.

Het VHP-lid Chan Tilakdharie die hierna het woord voerde, wees zijn collega erop dat niet gesteld kan worden dat slechts de PL ontwikkeling heeft gebracht in het district. Zoals hij het verwoordde, werken verschillende partijen samen in een team. En hier maken de PL en VHP ook deel van uit. Alles moet nagelaten worden om te voorkomen dat partners in verlegenheid worden gebracht. Op deze wijze worden de oneffenheden en rimpels waarvan sprake is binnen Nieuw Front naar het volk toe gedemonstreerd. En dat schaadt vervolgens het vertrouwen in de regering.

Betreffende de kwestie Marienburg, waarover er veel kritiek is geuit in het parlement, sprak Tilakdharie wel vol lof over de PL. Tijdens de bespreking van dit onderwerp paaide Tilakdharie zijn collega Tamsiran. Volgens hem zouden diverse assembleeleden het goede voornemen dat de PL heeft voor Marienburg middels het opzetten van een vakschool, afkraken. En dit keurde hij ten stelligste af. Ook heeft , volgens Tilakdharie, de PL veel gedaan hebben voor burgers om in aanmerking te komen voor een stuk perceel. Dat de partij a la dol beschikkingen zou hebben uitgegeven, werd ontkend door Tilakdharie.
 

Ook Tilakdharie’s toespraak was meer een politieke campagnevoering. Ook hij somde de verschillende ontwikkelingen in het district op. Zo zou in alle sectoren sprake zijn van geboekte vooruitgang. Volgens Tilakdharie was er hiervan geen sprake, voor het jaar 2000.
Beide politici spraken vol ontzag over het werk van president Ronald Venetiaan, die ook tot de genodigden behoorde. Volgens hen is de president een persoon ‘die heel hard werkt’.
Heel opmerkelijk was dat beide politici geen woord hebben gerept over het belang van de bouw van de Wijdenboschbrug. Volgens hen zouden de ontwikkelingen in het district, een automatisch gevolg zijn van de politiekvoering van het Nieuw Front.

Districtsbewoners blijven echter bij hun standpunt dat de bouw van de Wijdenboschbrug het district Commewijne heeft opgekrikt tot wat het nu is. En dit moet ook onderkend worden. De bouw van de brug heeft plaatsgevonden tijdens de regeerperiode van oud-president Jules Wijdenbosch (1996 – 2000).


Asha Bhagwat

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

15-08-2009

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2009. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics