Nickerie.Net, vrijdag 21 augustus 2009


Klein deel getrainde ex-SML'ers actief in de rijstsector

Beta Debidien, 20/08/2009

Wageningen - Van de 187 arbeiders van de Stichting Machinale Landbouw (SML) die in het verleden zijn opgeleid tot rijstboer, zijn slechts 32 actief in de rijstsector. Deze boeren hebben dit seizoen samen ongeveer 750 hectare ingezaaid op Wageningen. De overige boeren hebben hun arealen verhuurd aan derden. Ressortleider van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) op Wageningen, Kries Banarsie, gelooft niet dat de opleiding van de ex-SML’ers een verloren investering is van de overheid. Hij zegt dat de boeren langzamerhand toch het besluit zullen moeten nemen om hun arealen in te zaaien. “Wat wij wel weten is, dat zij momenteel het geld niet kunnen opbrengen om de enorme investering aan te gaan.”

Het gewas van ongeveer dertig dagen oud te Wageningen is aan bemesting toe. LVV begeleidt de 32 ex-SML'ers die rijstboer zijn geworden, bij de verzorging van hun aanplant.dWTfoto/ Beta Debidien-.

Volgens Banarsie zijn er meer problemen waarom de boeren nog niet willen zaaien. Onder meer de fluctuerende prijzen van het afgelopen seizoen, waarbij de boeren gemiddeld SRD 35 voor een baal natte padie hebben ontvangen, zijn een probleem. “Indien de productiekosten afnemen en de prijs van rijst toeneemt op de internationale markt, denk ik dat er meer ex-SML'ers over zullen gaan tot het benutten van hun arealen. Maar dat hangt geheel af van de prijsontwikkeling op de wereldmarkt”, zegt Banarsie.

Marcel Mac Nac, een ex-SML'er die boer is geworden, hoopt het komend seizoen ook in te zaaien. De omstandigheden moeten dan wel gunstig zijn. Mac Nac is verheugd dat LVV heel veel werk heeft verzet om de rijstsector op Wageningen goed op gang te laten komen. Hierover zegt Banarsie: “Meer dan 160 km aan primaire irrigatie- en loosleidingen is opgeschoond en waar nodig uitgediept. Wij zitten nu midden in het seizoen en zien dat al deze leidingen nog schoon zijn, omdat LVV op schema is met het naonderhoud.

We zien ook dat ongeveer 90 procent van de boeren zijn verplichtingen niet nakomt, waardoor de secundaire leidingen verstopt zijn geraakt. Zo ontstaat er stagnatie in de watertoevoer naar de rijstarealen”, zegt Banarsie. Hij geeft aan dat LVV ook een beleidsplan heeft opgesteld voor begeleiding van de ex-SML'ers. De begeleiding in het veld geschiedt zowel theoretisch als praktisch, vanaf de droge grondbewerking tot de oogst. Banarsie blikt tevreden terug op het afgelopen seizoen, omdat de boeren 65 en meer balen padie per hectare hebben geoogst.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

21-08-2009

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2009. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics