Nickerie.Net, zaterdag 22 augustus 2009


Jenny Simons: ‘RGB-minister vertelt sprookjesverhalen’   
Geplaatst: 21/08/2009

Paramaribo - Door het NDP-lid Jenny Simons werd gisteren in het parlement duidelijk aan de orde gesteld dat de Gliswet beslist geen garantie zal bieden voor transparantie en openheid van bestuur. Als voorbeeld somde zij op, de ettelijke malen waarbij het ministerie van Ruimtelijke Ordening Grond- en Bosbeheer, bestaande wetten, regelgeving en procedures overboord heeft gegooid. Vooral bij de uitgifte van gronden is dit het geval geweest. De situatie was indertijd zo erg aan toe dat bewoners woonachtig op hun perceel geconfronteerd werden met ‘bezoekers’ die zwaaiden met de grondbeschikkingen van hetzelfde perceel en zichzelf voordeden als te zijn de wettelijke eigenaren. Tal van deze zaken heeft de gemeenschap in haar greep gehad, de afgelopen 4 jaren. En hier maakte de politica melding van. Ze uitte dan ook heel verbaasd op grond waarvan RGB-minister Michael Jong Tjien Fa kan stellen dat na aanname van de Gliswet zaken geordend en transparant zullen geschieden.

Minister Jong Tjien Fa stelde dat de wet zal zorg dragen voor een geautomatiseerd systeem waar alle informatie verzameld en beschikbaar zal zijn. Aan burgers wordt op deze wijze meer rechtszekerheid gegeven en een stukje maatschappelijke ordening. Percelen kunnen middels het Global Positioning System gelokaliseerd worden waarbij burgers kunnen navigeren naar een adres, zoals gebruikelijk is in het buitenland.

Al deze mooie voornemens die de minister opsomde, zorgde voor enorme wrevel bij Simons. Zij interrumpeerde en maakte kenbaar dat de minister bezig was tijd te vermorsen. Zij schroomde er niet voor om aan te halen dat de beleidsmaker slechts bezig zou zijn met het vertellen van sprookjesverhalen. Volgens haar zou de minister niet in staat zijn bestaande wetten en regelgevingen na te leven, op welke manier zou hij dan de gemeenschap de garantie bieden dat de Gliswet wel nageleefd wordt. Zij stelde voorop er vooral voor te waken dat de Gliswet niet wordt misbruikt.

Asha Bhagwat

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

22-08-2009

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2009. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics