Nickerie.Net, woensdag 02 september 2009


Otmar Rodgers: “De kiezers gaan het ons betaald zetten”  
Geplaatst: 02/09/2009

Paramaribo -  De geplande openbare assembleevergadering van gisteren heeft geen voortgang gehad wegens quorumgebrek. Uit de 49 parlementariërs waren slechts 25 lijfelijk aanwezig. Van de coalitie waren afwezig August Bado (wegens ziekte), Mahinder Jogi, Leendert Abauna en Ronnie Brunswijk. Orpheu Marengo is uitlandig. Op de agenda stond de verdere behandeling van de Wet arbeid door vreemdelingen, Wet grondregistratie- en landinformatiesysteem (Glis) en de ontwerpwet houdende goedkeuring van de Economische Partnerschapsovereenkomst tussen Cariforum- staten enerzijds en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten anderzijds en het bij deze overeenkomst behorende protocol.

Volgens de NF+ fractieleider, Otmar Rodgers, schijnt het politiek drukmiddel ongehoord gebruikt te zijn. Hij maakte een pluimpje naar de A1- fractieleider Jiwan Sital over zijn aanwezigheid in de zaal en het verlenen van quorum. Hij verzocht de coördinatoren van de partijen, waarvan de leden afwezig waren, om deze aangelegenheid in hun partij te bespreken. “Wat wij ook zullen doen, als we er blijk van geven niet te kunnen vergaderen, gaan de kiezers het ons betaald zetten. En degenen die het willen hebben, gaan er uitgebreid gebruik van maken.”

Jiwan Sital wilde duidelijkheid hebben of De Nationale Assemblee hierdoor nog steeds na de vergadering van donderdag op reces gaat. Parlementsvoorzitter Paul Somohardjo verzekerde Sital dat zulks wel het geval zal zijn. “Een afspraak is een afspraak”, aldus Somohardjo.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

02-09-2009

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2009. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics