Nickerie.Net, vrijdag 04 september 2009


Politiek analist Hardeo Ramadhin: ‘Meeste kiezers stemmen nog steeds etnisch’  
Geplaatst: 03/09/2009

Paramaribo -  ‘Het merendeel van de kiezers stemt etnisch. Slechts 1 of 2% van de kiezers stemt niet uit op basis van etniciteit’, luidt de conclusie van politiek analist Hardeo Ramadhin. Gisteren heeft hij het boek ‘Met het oog op 2010. De afgelopen verkiezingen nader bekeken: een data-analyse van de resultaten van de algemene, vrije en geheime verkiezingen in 1996, 2000 en 2005 in de Republiek Suriname’, samengesteld door hem en Soewarto Mustadja, aangeboden aan de voorzitter van het parlement, Paul Somohardjo.

Door politieke partijen en of combinaties wordt vaak beweerd dat zij niet etnisch gestoeld zijn maar een nationaal karakter hebben. Ramadhin is van mening dat de realiteit uitwijst dat de meeste kiezers toch etnisch stemmen. Als simpel voorbeeld haalt hij het voorbeeld van NDP aan. Door de NDP wordt altijd beweerd dat zij een nationale partij is. De diverse DNA-kandidaten zijn uit verschillende etnische achtergronden afkomstig. Zo komt het voor dat de kiezer, een Surinamer van Hindoestaanse afkomst op zijn rasgenoot stemt. Ditzelfde is ook het geval bij Surinamers van Creeolse afkomst, Javaanse afkomst en Marronafkomst. Dit punt is breedvoerig aangekaart en voorzien van cijfermateriaal in het boek.

Ook staan opgenomen, inzichten en analyses van het kiesstelsel, verdeeld over Paramaribo en de diverse districten. Ook is een politieke voorspelling gedaan voor de verkiezingen in 2010. Verder zijn tal van zaken, betrekking hebbend op het politieke klimaat in Suriname, opgenomen. Het boekwerk is volgens Ramadhin een aanrader voor alle kiezers, in het bijzonder voor de kandidaten ressortraadsleden, districtsraadsleden en assembleeleden voor het verkrijgen van een beter politiek inzicht.


Asha Bhagwat

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

04-09-2009

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2009. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics