Nickerie.Net, maandag 14 september 2009


Overheid stuit verder leeglopen Bigi Pan

Beta Debidien, 14/09/2009

Nieuw-Nickerie - Drie aannemers beginnen vandaag afzonderlijk met het herstellen van de infrastructurele schade in het Bigi Pangebied. Het snelle handelen is nodig om te voorkomen dat het Bigi Pangebied droog komt te liggen. Door de droogte en het doorsteken van dijken door vissers is het waterpeil in het gebied met 35 centimeter gedaald. Aannemer Doerdjan zal alvast een sleuf maken bij de ingang van het Jamaerkanaal om water uit de Nickerierivier in te laten in het Bigi Pangebied.

Op deze locatie wordt een sluis geconstrueerd om het waterpeil in het gebied te reguleren. De aannemer zal dit project in drie weken uitvoeren voor SRD 90.000. Minister Michael Jong Tjien Fa van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB) geeft morgen het startsein voor het herstel van de coupure te Bon Bush. Aannemer Sookha zal dit project in een week tijd uitvoeren voor SRD 235.000, terwijl aannemer Mangaldien belast is met de ingreep bij Merkikreek.

Een uitgestrekt deel van het Bigi Pangebied dat droog is komen te liggen als gevolg van het wegtrekken van het water en de aanhoudende droogte.-. dWT foto/Beta Debidien

Hij doet zijn gedeelte voor SRD 109.000. Op deze locatie komt er een sluis en zal een kanaal van drie kilometer worden gegraven en in verbinding worden gebracht met het Jamaerkanaal. "Het gaat hier om een gezamenlijke aanpak van de ministeries van Regionale Ontwikkeling, Openbare Werken en RGB," zegt districtscommissaris Bhagwatpersad Shankar. Het water blijft wegstromen naar zee via de openingen in de dam langs de kust ten noorden van het Bigi Pangebied. "Het vissen in dat gebied is nu helemaal niet mogelijk, omdat de pannen onbereikbaar zijn voor de vissers," zegt Soerendo Amatroesijat, beheerder van het gebied.

Volgens hem kunnen touroperators nog in het gebied, "maar dat is alleen mogelijk tot de Bigi Pan waar het waterpeil 45 centimeter aanwijst, gemeten vanuit de bodem." Amatroesijat stelt dat het waterpeil normaal in het moerasgebied rond de 80 centimeter is. "Dan is het mogelijk alle hoeken van het gebied per boot te bereiken." Intussen heeft de regering een commissie benoemd en de middelen vrijgemaakt om de schade te herstellen. Shankar is commissievoorzitter. Bigi Pan dreigde voor het laatst in 2002 droog te liggen door identieke omstandigheden. De vissers en belanghebbenden hebben toen de schade tijdig aangepakt.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

14-09-2009

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright 2009. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics