Nickerie.Net, maandag 05 oktober 2009


ABS voert huishoudonderzoek uit in Nickerie

Geplaatst: 03/10/2009

Nickeire -  Afgelopen donderdag is een aanvang gemaakt met een huishoudonderzoek in het district Nickerie. Dit onderzoek, dat door het Algemeen Bureau voor de Statistiek wordt uitgevoerd, zal volgens J. Sontohartono, hoofd Huishoudonderzoek, tot en met 31 december 2009 duren. Met de uitvoer van dit onderzoek wil het ABS meer zicht hebben in de huishoudens van het district Nickerie. Ook is door haar aangehaald dat het ABS veel interesse heeft in het verzamelen van data uit het westen. Met de verzamelde data zal het ABS beter in staat zijn om zijn diensten uit te breiden naar het district toe. Sontohartono zei dat indien het onderzoek in Nickerie goed verloopt, de overige districten ook zullen worden aangedaan. Gelet op de resultaten zal bepaald worden of dit onderzoek steeds weer uitgevoerd zal worden in het district.

Gedurende de drie maanden heeft het ABS twee enquêteurs die verschillende telblokken in de diverse ressorten zullen aandoen. Simultaan aan het huishoudonderzoek is ook een aanvang gemaakt met het verzamelen van data van kleine ondernemers in het district. Drs. Andreas Talea, manager Economische Statistieken, zegt dat dit onderzoek drie dagen zal duren. Binnen deze drie dagen zullen zij 62 kleine ondernemers bezoeken. Het gaat hierbij om een steekproef. Met het verzamelen van data uit deze groep wil het ABS alle spelers van de economie in kaart brengen en meer draagvlak krijgen bij het produceren van cijfers. Dit onderzoek moet ook bijdragen aan de nationale jaarrekeningen en de totale economische activiteiten.


Danny Jibodh

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

06-10-2009

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2009. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics