Nickerie.Net, vrijdag 06 november 2009


Biobrandstof kan leiden tot herontwikkeling Wageningen
Geplaatst: 05/11/2009

Nickerie -  Staatsolie heeft aangekondigd om biobrandstof (ethanol) te maken uit suikerriet. Zij heeft grond gekocht te Wageningen om dit project uit te voeren. Dagblad Suriname vroeg aan minister Gregory Rusland van Natuurlijke Hulpbronnen of deze stap door Staatsolie niet een gewaagde is, daar een onderneming die gespecialiseerd is op ťťn bepaald product, met een ander gewas gaat experimenteren. In het verleden hebben andere bedrijven dat ook geprobeerd, maar het is steeds mislukt. Zo bijvoorbeeld het bacovebedrijf Surland te Jarikaba dat rijst ging planten. Staatsolie houdt zich bezig met fossiele energie en nu gaat men over tot het opwekken van bio-energie.

Rusland zei dat hij niet bang is dat het project zal uitlopen op een fiasco, daar wereldwijd een trend is gezet op het gebied van energieopwekking en er zijn inmiddels verschillende vormen van energie ontwikkeld. Eťn daarvan is bio-energie. De minister heeft Staatsolie gevraagd om de coŲrdinatie op zich te nemen met betrekking tot de ontwikkeling van bio-energie. Op dit moment is men bezig op het areaal van SML welk vorige week is overgenomen. Wat er gaat gebeuren, zegt de minister is, dat er proefgedraaid zal worden. ĎEr zullen experimenten worden uigevoerd, in dit geval met suikerriet in samenwerking met BraziliŽ, om zo te komen tot de productie van ethanolí.

De minister benadrukt dat het betreft een experimentele fase en hij hoopt dat er genoeg ingrediŽnten in huis zullen zijn, genoeg positieve resultaten geboekt kunnen worden, zodat men over kan gaan om op een groter schaal suikerriet te verbouwen voor de productie van ethanol. Op de vraag of men hierdoor de factor risico tot een minimum heeft teruggebracht, zei de bewindsman dat wanneer men praat over biobrandstof er een agronomisch deel in acht moet worden genomen. Dat betekent dat men in staat moet zijn om een gewas op een succesvolle manier te telen en te oogsten en dan over te gaan tot de verdere verwerking van de suikerriet tot ethanol. Het is gewaagd zegt de minister, het zijn processen waarbij er zoveel mogelijk maatregelen moeten worden getroffen om het project tot een goed einde te brengen. Daarbij is ondersteuning vanuit BraziliŽ onmisbaar.

BraziliŽ is gezien zijn lange ervaring met het verwerken van suikerriet tot ethanol, een essentiŽle ondersteuningsfactor om alhier op een verantwoorde manier over te kunnen gaan tot de productie van ethanol. Er is gesproken over een geautomatiseerd systeem. Aan de minister werd de vraag voorgelegd of er een significant aantal arbeidsplaatsen zal vrijkomen. De bewindsman zei dat er altijd werkgelegenheid zal zijn, maar natuurlijk niet zoveel als men het gehele proces handmatig zou doen. ĎIn Suriname kunnen we het niet permitteren om zaken volledig handmatig te doen, omdat we gewoon de arbeidskrachten daar niet voor hebben.í Surinamers wensen niet om bepaalde werkzaamheden te verrichten die toch wel aangemerkt kunnen worden als fysiek zware arbeid. In deze zei de minister dat men zo gemechaniseerd mogelijk te werk moet gaan. Het is wel zo dat op de kleigronden van ons het best wel lastig is om zwaar gemechaniseerd te gaan, maar alles moet in deze moderne tijd zo gemechaniseerd mogelijk gebeuren, zei de bewindsman.

Of Wageningen door de investeringen een lift krijgt, is nog de vraag. De minister zei dat men niet te vroeg moet juichen. Eerst moeten de resultaten van de experimentele fase geŽvalueerd worden, maar als dat succesvol zou zijn, zal het zeker positieve effecten hebben voor de samenleving van Wageningen.

Satis Baldewsingh

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

05-11-2009

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2009. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics