Nickerie.Net, vrijdag 06 november 2009


Percentage zittenblijvers glo-scholen Nickerie daalt
Geplaatst: 06/11/2009

Nickerie -  Statistieken met betrekking tot het aantal zittenblijvers op glo-scholen vertonen een verschuiving in Nickerie. Al ruim drie jaren worden vanuit onderwijsinspectie statistieken eropna gehouden om jaarlijks een overzicht te krijgen over het percentage zittenblijvers op de glo-scholen in Rayon Nickerie. Onderwijsinspecteur Roy Katisa heeft middels cijfermateriaal aangetoond dat het percentage zittenblijvers op de glo-scholen een dalende trend vertoont. Dit stemt goed, zeg Katisa. Volgens hem zijn in het rayon twee scholen die kunnen worden aangeduid als probleemscholen. Het gaat hierbij o.a. om de OS Groot Henar, die met een percentage van 32.6% het grootste aantal zittenblijvers het afgelopen schooljaar had. Deze wordt opgevolgd door de OS IV waar het percentage staat op 23.2%.

Katisa zegt dat in het schooljaar 2006-2007 het overall percentage in Nickerie 17.9% bedroeg. In het schooljaar 2007-2008 was dit gedropt naar 16.8%. Het afgelopen schooljaar is dit verder gedaald naar 15.9%. Binnenkort zal vanuit de inspectie stappen worden ondernomen om consultaties te houden met de schoolleiding van de twee probleemscholen.

De statistieken geven aan dat in de klassen 1 tot en met 6 er steeds minder zittenblijvers zijn. OS I Hamptoncourt heeft met een percentage van 3.1% het laagste aantal zittenblijvers. Katisa zegt dat dit resultaat is bereikt met een goede motivatie en inzet van de leerkrachten zelf. Katisa wenste niet voorbarig te zijn of dit schooljaar het percentage lager zal komen te liggen. In het rayon Nickerie zijn er 23 scholen.

Danny Jibodh

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

06-11-2009

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright 2009. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics