Nickerie.Net, maandag 09 november 2009


Dr. Allan Li Fo Sjoe van Adek: ‘Nog tal van plannen in de pijplijn’
Geplaatst: 09/11/2009

Paramaribo -  Volgens dr. Allan Li Fo Sjoe dienen op de Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS) nog tal van zaken gerealiseerd te worden. Het gaat om de ontwerpwetten die de nieuwe bachelor-masterstructuur moeten regelen en de zogenoemde reparatiewet, die ook op de kortst mogelijke termijn dient te worden behandeld en afgekondigd. Er zal met de meeste urgentie uitvoering moeten worden gegeven aan de realisatie van Fiso-fase 1 voor het universiteitspersoneel. Er zal een commissie geïnstalleerd worden om de mogelijkheden voor instelling van een Faculteit voor Humanoria te onderzoeken. Er is veel vraag naar wetenschappelijke opleidingen zoals Neerlandistiek en Geschiedenis. Een tweede commissie zal nagaan of de voorwaarden al aanwezig zijn om met een Faculteit voor Exacte Wetenschappen te starten.

Op korte termijn zal de universiteit de mogelijkheden onderzoeken om ook een cursus Sinologie (Chinese taal) te introduceren voor AdeKUS-medewerkers en belangstellenden. De Volksrepubliek China heeft zich bereid verklaard hiervoor alle ondersteuning te verlenen. Behalve de eerder genoemde masteropleidingen, de Master in Sustainable Management of Natural Resources, Education in Sustainable Development, Petroleum Geologie, Public Health, Surinaams Recht en Accountancy, is verwachtbaar dat ook de volgende masters in 2010, door het IGSR zullen worden aangeboden: Finance and Banking, Research Methods en Master in Wiskunde.
Op 4 december 2009 zal de Johan Ferrier Lezing gehouden worden, terwijl op 9 december 2009 met Staatsolie een internationale conferentie zal worden georganiseerd met als thema “ Implementing Energy Options in Suriname: Let’s do it”.

Er zal over enkele maanden een aanvang worden gemaakt met de bouw van een nieuw administratie - en bestuursgebouw. Voorbereidingen zullen ook getroffen worden voor de bouw van een eigen auditorium. De faciliteiten voor studenten en overig personeel zullen worden verbeterd. Ook zal gewerkt worden aan de afronding van de plannen ter automatisering van de studentenadministratie - en van een studentvolgsysteem. Het human resource developmentproces zal gestadig worden voortgezet. Aan de ontbrekende voorzieningen zal systematisch verder worden gewerkt. Reeds is na een lange voorbereidingstijd de projectovereenkomst getekend met ir. Johanns van Surinam Conservation Foundation, met als doel: ‘het versterken en beschermen van de groene kuststrook middels beplanten van mangrove’.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

09-11-2009

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2009. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics