Nickerie.Net, dinsdag 01 december 2009


Voldoende brandstof aangevoerd op Wakay

Beta Debidien, 28/11/2009

NIEUW-NICKERIE - Er is voldoende brandstof aangevoerd om de pompen te Wakay draaiende te houden in de komende weken. Het betekent dat er ook geen stagnatie optreedt in de aanvoer van water voor de rijstbouw aan de linkeroever van de Nickerierivier. In de afgelopen dagen zakte het waterpeil bij het pompgemaal in de Clarapolder met 20 centimeter, waardoor het bevloeien van de arealen door zwaartekracht ook niet mogelijk was.

Richenel Small, bestuurslid van het Overliggend Waterschap Multipurpose Corantijn Project (OW MCP) bevestigt dat leverancier SOL woensdag 100.000 liter diesel en een hoeveelheid smeermiddelen heeft geleverd aan het pompgemaal te Wakay. “Met deze hoeveelheid brandstof zullen wij de machines zeker een aantal weken draaien,” zegt Small.

Vele boeren passen nog de oude methode met een tractor toe om hun rijstarealen onder water te zetten. Niet in alle rijstpolders kunnen zij de arealen door zwaartekracht bevloeien.-. dWT foto/ Beta Debidien

De brandstof is tijdig aangevoerd, “anders zou er stagnatie optreden bij het verpompen van het water.” Het water stroomt vanuit de Nanni-verdeelwerken naar alle productiegebieden, waardoor er ook niet veel te merken is aan de stijging van het peil in de Nannizwamp. Small verwacht dat de komende week de situatie zich zal normaliseren en er optimaal ingezaaid zal worden. “Er is voldoende water in de aanvoerleidingen, maar het probleem is dat niet alle boeren machinehouders zijn om het water te kunnen pompen naar hun arealen,” zegt Prem Kalloe, landbouwer in de westelijke polder.

Hij wijst naar het pompgemaal in de Clarapolder, vanwaar het water naar vier verschillende landbouwgebieden stroomt. “Vanwege het ingebouwd systeem duurt het te lang voordat een landbouwgebied helemaal is verzadigd met water.” Kalloe verwacht straks problemen wanneer de grote bedrijven als Baitali en Manglie ook water zullen trekken uit het Van Wouwkanaal dat in verbinding staat met de Nannizwamp. Via deze weg stroomt het water naar de ongeveer 12.000 hectare landbouwareaal in de westelijke polders.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

28-11-2009

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2009. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics