Nickerie.Net, maandag 14 december 2009


Sivis traint kaderleden Nickerie in effectieve budgettering
Geplaatst: 11/12/2009

Nickerie -  Volgens directeur Roy Haverkamp bestaat er een grote behoefte aan vorming op het gebied van het omgaan met inkomsten. Vanuit dit punt heeft de Stichting Scholinginstituut voor de Vakbeweging in Suriname (Sivis) de training budgettering ontwikkeld en deze gepresenteerd aan haar kaderleden. Gisteren was het de beurt aan kaderleden die afgevaardigd zijn door de verschillende bonden om zich bij te scholen in het beheer van hun budgetten.

Om te beoordelen of wensen te realiseren zijn, heeft men inzicht nodig in de inkomsten- en uitgavenpatroon, zei Roy Haverkamp. Tijdens de 2-daagse training die later vandaag wordt afgesloten, zullen de 39 trainees in staat moeten zijn om volgens de opgedane kennis middels een bepaald budgetteringsschema voor zichzelf een goed overzicht te maken van de voornaamste uitgaven- en inkomstenposten. Communicatie binnen het gezin moet er verder in resulteren dat mensen niet lucratief reageren op signalen vanuit de handelswereld om impulsief te handelen en onnodig spullen aan te schaffen, die in feite niet direct nodig zijn. Vaste lasten moeten altijd eerst uit de verdiensten afgetrokken worden, zegt Haverkamp. Hierna moet weer een vertrekpunt gemaakt wordt hoe met het resterende bedrag een maand lang geleefd zal worden.

Reacties waarbij mensen uit zelfzucht handelen, moeten goed in de gaten worden gehouden. Dit is naar zeggen van Haverkamp niet goed en heeft negatieve effecten op het budget. In Suriname wordt dit fenomeen gezien als "strey libi", waarbij mensen bijvoorbeeld luxe artikelen aanschaffen omdat anderen het ook hebben en zij daarom ook mee willen ‘tellen’, terwijl dit hen enorme financiële problemen oplevert. ‘Het is een bekende trend, niet alleen in Suriname, dat mensen al tegen de vijfde van de maand leeg beginnen te lopen en koersen naar hun werkgever om voorschotten te nemen.’ Haverkamp zegt dat nagegaan moet worden hoe een mind-shift moet komen in de denkwijze en het handelen van mensen. Het ligt daarom in de bedoeling dat de getrainde kaderleden de boodschap doorgeleiden op hun werkvloer. ‘Een goede mindshift brengt met zich mee dat mensen uiteindelijk beseffen waar zij aan toe zijn.’ Mensen moeten intelligenter, creatiever en kostenbesparend gaan werken. Zij kunnen dan beter plannen wat voor hen haalbaar is en of het daadwerkelijk nodig is om investeringen te doen’, aldus Haverkamp.


Danny Jibodh

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

14-12-2009

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2009. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics