Nickerie.Net, maandag 04 januari 2010


President houdt Suriname een spiegel voor

Geplaatst: 02/01/2010

Paramaribo -  Wanneer wij het jaar 2010 binnentreden, is het wat uw regering en met name uw president betreft, met de instelling oftewel in de spirit die wij als volk van Suriname steeds aan onszelf en aan de wereld hebben gepresenteerd, namelijk: trots op onze zeer gevarieerde rijkdom aan etnische groepen, aan cultuur, aan religies, trots op ons agrarisch potentieel om onszelf te voeden, trots op onze eigen olie- en hydro-energie, trots op onze bauxiet- en onze goudindustrie, trots op onze economische en financiŽle en ook politieke stabiliteit, trots op onze plaats in de wereld waarin wij zowel door het optreden van onze mensen als door de bijdrage van onze natuur een waardige plaats hebben weten te verwerven.

Presidenmt Ronald Venetiaan

U zult mij niet eerder gehoord hebben in deze sfeer van breed uitmeten waar wij, Surinamers ons op vůůr mogen laten staan. Met u staande op de drempel om het jaar 2010 in te gaan, is de boodschap aan ons, dat wij een gezamenlijke opdracht hebben om al die zaken waarvan we vinden dat wij ze met trots aan de wereld mogen presenteren, in stand te blijven houden als de waarheid over ons volk. Hierbij gaat het niet alleen om de waardering van de wereld te verdienen.

Elke Surinamer en elkeen, die met ons in ons land wenst te leven, dient ervan doordrongen te zijn, dat onze enige kans om gezamenlijk te overleven daarin ligt, dat wij bereid en in staat zijn bruggen te slaan over al die ravijnen, al die diepe dalen die door onze geschiedenis of door ander menselijk drijven, ons dreigen te scheiden van elkaar, tot groepen die in apartheid zich verder wensen te ontwikkelen; dat wij in staat en bereid zijn al die vele aanwezige karakteristieken, die niet tot onze eigen origine, onze eigen afstamming behoren, te respecteren en te aanvaarden als Surinaams, en zelfs meer dan dat, namelijk: in staat en bereid om, zoveel als mogelijk, al die karakteristieken te omhelzen en in ons op te nemen als deel van onszelf. Zo zorgen wij ervoor, dat wij een eenheid kunnen vormen, de eenheid die de identiteit van Suriname definieert. Deze beschouwingen zijn, nogmaals, om de opdracht die wij als volk hebben, te onderstrepen en tegelijk aan ons volk alvast op dit punt een succesvol 2010, toe te wensen.

Deze beschouwingen zijn ook geÔnspireerd door de terugblik, die past bij elke jaarwisseling. En die terugblik voert ons ongetwijfeld naar het station waar in grote harde letters een billboard ons herinnert aan de oude wijsheid, om de dag niet te prijzen voor het avond is, wat vertaald naar onze werkelijkheid, neerkomt op de waarschuwing om het jaar niet te prijzen voor de klokslag van vierentwintig uur op oudejaarsnacht.

Want bij alle goede prestaties op zovele gebieden geleverd door de regering, door het bedrijfsleven, door de vakbeweging, elk op zijn werkveld en samen in de benodigde samenspraak tussen sociale partners, bij alle goede prestaties geleverd door jongeren van de stad, het district en het binnenland, in het onderwijs, op sportgebied en op het podium bij tal van festivals, bij alle goede prestaties in de relatie tussen ons land en buitenlandse bilaterale en multilaterale partners, in het bijzonder tussen Suriname en BraziliŽ, dreigt het jaar 2009 in de annalen te worden bijgezet als het jaar van de etnische botsing te Papatam bij Albina.

Onze gevoelens van medeleven gaan uit naar de slachtoffers van de criminele handelingen te Papatam en eveneens naar de nabestaanden van de daar vermoorde man.

Allen dienen zich in te zetten om de achtergronden van deze uitbarsting van geweld bloot te leggen en te corrigeren en om het veroorzaakte leed te verlichten.

Vůůr ons ligt het jaar 2010, met de uitdagingen die wij meenemen uit het jaar 2009 en met de nieuwe uitdagingen en beloftes, voor ons, burgers en andere ingezetenen gezamenlijk en voor elk van ons persoonlijk. Ons aller inspanning is nodig om het nieuwe jaar tot een succesjaar te maken.

De verkiezingen op 25 mei aanstaande voor onze volksvertegenwoordigende organen, DNA, DR en RR, staan zeer prominent in onze nationale agenda en verdienen onze bijzondere aandacht. Maar niet alleen de verkiezingen verdienen onze aandacht. Al de kleine en grote zaken die ons leven inhoud helpen geven, verdienen onze volle inzet. Dit geldt voor al onze zaken en onze relaties binnen onze eigen persoonlijke omgeving, binnen ons land en ook buiten Suriname; voor de vele formele buitenlandse relaties die wij onderhouden en ook voor de vele relaties met familieleden en andere verwanten die buiten onze grenzen een nieuwe bestemming gevonden hebben.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

04-01-2010

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2010. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics