Nickerie.Net, dinsdag 12 januari 2010


Bewoners Zeedijk blijven in onzekerheid over bouw pelmolen

NICKERIE Ė Het bezoek van minister Clifford Marica van Handel en Industrie heeft de bezorgdheid en onzekerheid over de bouw van een pelmolen te Zeedijk niet weggewerkt. Guillaume Leysner en Asmarni Moespar, activisten tegen de bouw van een pelmolen in hun woonomgeving, zeggen aan Times dat zij al langer dan 3 jaar strijd leveren en vanaf april vorig jaar in onzekerheid leven over de mogelijke verstrekking van een vergunning aan Ramdew Rajaram.

Marica, die zich heeft georiŽnteerd in het district Nickerie, heeft de bezorgde burgers beloofd dat een structurele en duurzame oplossing zal worden gevonden. De bewindsman, die vergezeld was door HI-directeur Mauro Tuur en andere staffunctionarissen, nam ook een kijkje aan de Vuurtorenweg, waar bewoners al jaren last hebben van kafverbranding in hun omgeving. Er moet volgens de bewindsman rekening gehouden worden met de vele investeringen die zijn gepleegd. Daarnaast wordt ook rekening gehouden met het levensgenot en de levensvreugde waarop de mensen in het gebeid recht hebben. De bewindsman beloofde een team van deskundigen in te zetten om de situatie te bestuderen.

Het alternatief, om direct de activiteiten van de pelmolens te laten stopzetten, ziet de HI-minister niet als een optie. Geconfronteerd met het feit dat hij als minister van Arbeid ook al bezig was met het kafverbrandingsprobleem, zei Marica dat volgens hem via dat ministerie tot tweemaal toe een opdracht is gegeven aan voormalige districtscommissarissen.

Intussen is bekend geworden dat de ondernemer Rajaram de vergunningsaanvraag voor het opzetten van een pelmolen heeft ingetrokken en in plaats daarvan heeft gevraagd een padieslijperij op te zetten. Leysner en Moespar zijn hiermee niet gerustgesteld. Het afwijzen van een locatie op een complex in de Europolder door Rajaram, is volgens de bewoners van de gebieden een teken aan de wand. De groep ontevreden burgers maakt ook gewag van het feit, dat alle adviserende instanties een negatief advies hebben uitgebracht over de bouw van een pellerij.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Suriname Times

12-01-2010

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2010. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics