Nickerie.Net, maandag 18 januari 2010


Megacombinatie en NF groeien het hardst
Geplaatst: 18/01/2010

Paramaribo -  In de RBN-uitzending Kal Aaj Aur Kal(KAAK) gaf John Krishnadath van het Idos een uiteenzetting over peilingen, waarbij ook de voorlopige gegevens uit de politieke peiling die is gehouden in januari 2010 ter sprake kwamen. Hij gaf mee dat politieke partijen de cijfers van de peilingen vaak in twijfel trekken, vooral als de cijfers nadelig uitkomen. Dat is begrijpelijk, omdat het altijd moeilijk is voor een politicus om akkoord te gaan met minder gunstige cijfers. Dit gedrag is ook internationaal waarneembaar bij peilingen in andere landen, met het verschil dat in die landen meerdere peilingen worden gehouden, waardoor de cijfers met elkaar vergeleken kunnen worden en men vragen stelt als die veel van elkaar verschillen. In Suriname is Idos min of meer de enige organisatie die geregeld peilingen doet. Krishnadath heeft vaker de wens uitgesproken dat meerdere instituten peilingen doen, waardoor de kiezer vergelijkingsmateriaal heeft voor wat betreft de uitkomsten.

Voorlopige telling Paramaribo
Volgens de voorlopige tellingen uit de peiling van januari 2010 gehouden in Paramaribo en waarvan reeds 60% verwerkt was tijdens het gesprek, krijgt men de indicatie dat zowel de Megacombinatie als het Nieuw Front procentueel hard gegroeid is in vergelijking tot de cijfers van september vorig jaar. De Megacombinatie stijgt van 32% in oktober 2009 naar rond de 48% in januari 2010 en het Nieuw Front van 16% (september 2009) naar rond 30% in januari 2010. Ook blijkt dat ruim 15% van de kiezers een keus nog niet bepaald heeft, terwijl dit aantal in oktober 2009 nog een kwart tot 30% van de kiezers was. Volgens Idos is dit te wijten aan het feit dat er nu meerdere vragen zijn gesteld over partijvoorkeur en doordat er bij met name de kiezers die zeiden het nog niet te weten, doorgevraagd is. Anderzijds is een mogelijke verklaring dat het middenveld is komen weg te vallen. De kleinere partijen die in oktober 2009 nog rond de 3% zaten, zijn thans weggevallen naar 1%. Alleen de politieke partij DOE is stabiel gebleven rond de 3 %.

Marrons
Sommige politici beweren dat de A Combinatie alle 10 zetels in het binnenland zal gaan halen, daar zij de mening zijn toegedaan dat zij mogelijk in 5 jaren iets hebben betekend voor de binnenlandbewoners. Volgens Krishnadath kan dat om verschillende redenen naar het rijk der fabelen worden verwezen. Bij de verkiezing van 2005 heeft NDP bijna de helft van de binnenlandzetels gewonnen. De NPS heeft in 2005 er 1 of 2 zetel gehaald en de A Combinatie heeft er 4.

Bij peilingen in de kustvlakte blijkt dat wanneer je de cijfers analyseert op etniciteit, in betreffende de Marrons, ongeveer 40% zegt voor de A Combinatie te gaan, 30% naar de NDP en de rest weet het nog niet. Dergelijke verhoudingen mag je ook daar verwachten. De samenstelling van de Marrongemeenschap brengt dit ook zo een beetje met zich mee. Binnen die gemeenschap is men weer in etnische lijnen verdeeld tussen de Aucaners en de Saramaccaners als grootste groepen. Historisch hebben deze twee groepen altijd met elkaar overhoop gelegen. Recent nog in de jaren 80. Verder is het de Saramaccaner niet ontgaan dat de leiding van de A Combinatie Aucaans is.

Uit de cijfers van de census van 2004 blijkt dat ongeveer de helft van de Marrons woonachtig is in het binnenland en meer dan de helft woonachtig is in het kustgebied. Een wezenlijk deel van de bevolking in het binnenland is volgens de cijfers van het Algemeen Bureau van Statistiek geen Marron.
In Marowijne zijn er 8.343 Marrons en 8.299 niet-Marrons, Brokopondo 8.404 Marrons en 5.811 niet-Marrons en in Sipaliwini 19.313 Marrons en 14.823 niet-Marrons.

Volgens Idos zijn de niet-Marrons in het binnenland, Inheemsen en of andere bevolkingsgroepen. Een beller, prof. Schalkwijk, gaf aan dat van ongeveer 23% van de getelde personen de etniciteit niet bekend was. Hij vermoedt dat het percentage Marrons hoger zal uitvallen dan de ABS-cijfers.
Krishnadath denkt dat de A Combinatie mogelijk maximaal 5 zetels kan halen, met een beetje geluk 6, in het binnenland. De strijd om de binnenlandse zetels zal voornamelijk gaan tussen de Megacombinatie en de A Combinatie. De NPS zou wat stemmen kunnen krijgen in het Boven Suriname (Saramaccaans) gebied.
President
Volgens Idos zijn er over het presidentschap verschillende vragen gesteld. Het blijkt dat het overgrote deel van de mensen wel van te voren wenst te weten wie de president, vicepresident en voorzitter van het DNA zullen worden. Voorlopige cijfers geven aan dat men vindt dat de presidentskandidaat iemand moet zijn die eerlijk moet zijn en dan op de tweede plaats deskundig en capabel.

Zeer opmerkelijk is dat uit de voorlopige tellingen in Paramaribo blijkt dat men een president in de leeftijd van 30 tot 50 wil. Krishnadath maakte de opmerking dat de wens van de kiezer niet terug te vinden is in de ruim 63 namen die men heeft genoemd. Hij denkt dat het misschien komt door gebrek aan kandidaten en of dat ze nog niet zichtbaar zijn.
Opvallend veel werden de namen genoemd van Desi Bouterse, Jules Wijdenbosch en Jenny Simons. In een voorlopige top 4 worden de namen genoemd van Bouterse, Wijdenbosch, Venetiaan en Simons.
In de uitzending van Kal Aaj Aur Kal hebben de presentatoren met John Krishnadath de mogelijkheden voor partijen bekeken om alleen de verkiezingen in te gaan en het belang van de positie van ressortraadsleden.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

18-12-2009

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright 2010. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics