Nickerie.Net, maandag 18 januari 2010


Sardjoe wijst Venetiaan op onduidelijke koers Nieuw Front
Geplaatst: 18/01/2010

Paramaribo -  De onduidelijke koers van het Nieuw Front op weg naar de verkiezingen werd gisteren door de voorzitter van de jarige Vooruitstrevende Hervormingspartij (VHP) ter sprake gebracht. Ramdien Sardjoe richtte zich daarbij vooral tot de voorzitter van de Nationale Partij Suriname (NPS), Ronald Venetiaan. De VHP herdacht gisteren haar 61-jarig bestaan met een feestbijeenkomst. Sardjoe sprak in termen van een ‘opdracht’ die hij aan Venetiaan gaf. De verkiezingen vinden over bijkans 4 maanden plaats en het is nog steeds onduidelijk in welk verband het NF de verkiezingen ingaat. Dit is een zorgpunt voor Sardjoe. Door hem werd dan ook de opdracht gegeven aan Venetiaan om in combinatieverband een evaluatie te houden op grond waarvan een duidelijk koers uitgestippeld kan worden.

Het Nieuw Front bestaat thans uit de VHP, de NPS, de PL, de SPA, DA’91 en de A-Combinatie. Gisteren is de VHP aangevangen met haar verkiezingsstrijd. Voorzitters van de verschillende NF-partners, de raad van ministers, DNA-leden en overige hoogwaardigheidsbekleders deden hun opwachting. De Olifant werd letterlijk oranje gekleurd door een aantal partijleden en sympathisanten die de zware regen trotserend, massaal gehoor hadden gegeven aan de uitnodiging van de VHP. Het aantal personen liep in de duizenden.

Opmerkelijk was dat VHP-voorzitter Sardjoe zich op de vlakte hield over de toekomstplannen van de partij. Wat hij wel met stemverheffing deed, was terugblikken naar de periode van de revolutie, het militaire regime en de dictatuur. Aan de aanwezigen hield Sardjoe voor herhaling van deze zaken nimmer te willen in de toekomst.

Ook werd aangekaart dat de VHP tal van verworvenheden op haar naam heeft staan. Een van de zaken die heeft bijgedragen tot een vreedzaam Suriname is de verbroederingspolitiek. De oorsprong van de prediking hiervan ligt bij wijlen Jagernath Lachmon, de oprichter van de partij. Ter ere van hem heeft ook een kranslegging plaatsgevonden bij zijn standbeeld.

Volgens Sardjoe is gedurende de jaren heen tegen De Olifant getrapt, doelend op de Vernieuwingsbeweging binnen de partij die onder andere streeft naar verjonging, transparantie en goed bestuur. Maar de partij staat nog recht overeind, werd door de VHP-topper benadrukt. Naar zijn zeggen zouden de jongeren behoorlijk aan hun trekken komen binnen de partij. Opmerkelijk was dat hij vol lof sprak over president Ronald Venetiaan, dat hij ‘hard werkt’. Tot laat in de avond zou hij nog bezig zijn op zijn kabinet.

Het is nog onduidelijk op welke wijze de VHP de verkiezingen ingaat. Volgens een van de ondervoorzitters, Jules Ajodhia, en secretaris Mahinder Rathipal is het in dit stadium prematuur antwoord te geven op de vraag met welke partijen en/of combinaties zal worden samengewerkt. Hoewel VHP reeds geruime tijd ‘on speaking terms’ is met het Middenblok, is het nog onduidelijk welke koers dit zal opgaan. ‘De politieke kaarten zijn nog niet geschud’, zei Rathipal, doelend op de evaluatie binnen NF-verband die nog steeds niet heeft plaatsgevonden.


Asha Bhagwat

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

18-12-2009

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2010. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics