Nickerie.Net, zondag 07 februari 2010


Aandacht voor gehandicapten in parlement
Geplaatst: 06/02/2010

Nickerie -  ‘Wat heeft de regering gedaan voor mensen met een beperking. In Nickerie is er ‘nothing’ voor ze gedaan’, stelde het VVV-lid Harriette Ramdien gisteren in het parlement tijdens de begrotingsbehandelingen. Haar opmerking plaatste zij tegen de achtergrond dat gezinnen met gehandicapte personen nauwelijks het hoofd boven water kunnen houden. Zij zitten in grote financiële nood. Haar betoog werd ondersteund door het NDP-lid Rabin Parmessar en het VVV-lid Yvonne Raveles.

Wat Ramdien zich verder afvroeg, is op grond waarvan een persoon met een beperking, pas vanaf 21 jaar over een uitkering van SRD 125 per maand kan beschikken. Dit zou inconsequent zijn, gelet op het feit dat vanaf de geboorte van het kind het al duidelijk is of het om een gehandicapt kind gaat. Als volksvertegenwoordiger wordt zij dagelijks met de noden van dergelijke gezinnen geconfronteerd. ‘Ik ga naar hun huis toe. Daarom kan ik hard praten.’

Parmessar memoreerde dat de burgers met een beperking in collectief verband een petitie hebben aangeboden aan president Venetiaan in 2007. Door hen is het verzoek gedaan niet als tweederangs burgers behandeld te worden, maar voorop te stellen dat zij ook deel uitmaken van de gemeenschap en ondanks hun handicap mede functioneren binnen de samenleving. Door Parmessar werd het beroep gedaan op de president nog een keer de petitie door te nemen. Vooral gelet op het feit dat 3 jaren na de aanbieding daarvan, de gehandicapten in het ongewisse zijn gelaten. Gehandicapten en zwak begaafden hebben meer aan medicamenten nodig dan de doorsnee burgers, stelde hij. Een speciale groep vraagt naar speciale aandacht.

Raveles maakte gewag van het feit dat vele tehuizen die afhankelijk zijn van buitenlandse donoren en hun donatie, gevaar lopen vanwege de ernstige recessie in Europa en Amerika. Een tehuis zou al te kampen hebben met dit probleem en zit momenteel met de handen in het haar. Het niet regulier over de brug komen met de centen voor de personeelsleden van bedoeld tehuis, maakt het probleem groter. Zij vroeg naar de criteria die vereist zijn voor het verstrekken van subsidie.


Asha Bhagwat

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

07-02-2010

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2010. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics