Nickerie.Net, maandag 01 maart 2010


Kafverbranding niet in woonwijk Nickerie

Geplaatst: 24/02/2010

Nickerie -  Eerder deze week maakte DBS er melding van dat ondernemers zich bij minister Clifford Marica van Handel en Industrie hadden gemeld voor mogelijk het opzetten van een kafverwerkingsfabriek. Het plan is reeds besproken in de Raad van Ministers. De minister van LVV, Kermachend Raghoebarsing, is aangewezen om het geheel te coördineren. Gisteren zei de minister van LVV dat hij tijdens zijn bezoek aan Nickerie in januari afspraken heeft gemaakt, dat op grond van de Milieuwet en Hinderwet er geen kaf verbrand mag worden. Dat staat ook in de vergunningsvoorwaarden. Belangrijk is dat de verwerkers van kaf nu ervan bewust zijn gemaakt dat er voorwaarden verbonden zijn aan hun vergunningen en dat ze die moeten naleven.

Raghoebarsing gaat zorgen voor een overgangsoplossing. Men zal in de gelegenheid worden gesteld om ergens het kaf te dumpen. Over de potentiële investeerders zei de minister dat er twee voorstellen op tafel liggen: van de EBS en een bekend Duits bedrijf. Er zal een keus gemaakt moeten worden tussen beide potentiële investeerders of ze kunnen het pad van samenwerking gaan bewandelen.

De dumplocaties moeten eerst aangewezen worden. De heer Jaglal heeft een onbeschofte brief de minister doen toekomen, zegt de minister. Jaglal noemt zich een vertegenwoordiger van de veeboeren in Nickerie. De brief heeft te maken met de door de regering aangewezen locatie in de Stalwijde om het kaf aldaar te dumpen. “De mensen in Nickerie die deze brief hebben geschreven, moeten toch leren om een keer fatsoenlijk te communiceren.” De zinsnede ‘u zult het merken na de verkiezingen’, maakt geen indruk op mensen, zei de bewindsman. Het zou goed zijn als mensen die dit soort dingen schrijven, zich vooraf laten informeren, zei Raghoebarsing.

Op de vraag of hij bij een eventuele verkiezingsoverwinning terug zal keren als topambtenaar, gaf Raghoebarsing te kennen dat hij inmiddels al tien jaar een politieke functie bekleedt. Hij heeft in de politiek geleerd om geen deuren dicht te houden. Als er een beroep op hem wordt gedaan, zal hij dat serieus in overweging nemen. In de functie van minister lever je heel veel in, vooral tijd en persoonlijke vrijheid, zei de minister. Hij heeft behoefte om in zijn privé leven andere dingen te doen. “Het is niet zo dat ik een dusdanige carrièrepoliticus ben dat ik levenlang erin moet blijven.”


Satis Baldewsingh

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

24-02-2010

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2010. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics