Nickerie.Net, maandag 01 maart 2010


Reeds twee fatale arbeidsongevallen in Nickerie

Geplaatst: 24/02/2010

Nickerie -  Het hoofd Arbeidsinspectie Regio-West, Richard Eersteling, heeft in een vraaggesprek aangegeven dat aannemers, hoe klein ook, niet moeten sollen met de veiligheid van hun arbeiders. Hij wees erop dat bij een ongeval op 5 februari een 34-jarige man als gevolg van een val, het leven heeft gelaten. Vanuit Arbeidsinspectie is een onderzoek ingesteld. Eersteling zegt dat een aantal mannen al een paar dagen op een locatie bezig was toen het noodlot toesloeg. Het slachtoffer viel van een hoge ladder naar beneden. Uit het onderzoek is gebleken dat de aannemer zijn arbeiders niet verzekerd had. Hij is intussen aangesproken en zowel tegen hem als de eigenaar van het pand is proces-verbaal opgemaakt inzake overtreding van de Veiligheidswet.

Eersteling geeft aan dat de werkgever in feite zou moeten opdraaien voor de kosten en schadeloosstelling aan de nabestaanden. De familie van het slachtoffer heeft echter geen problemen gemaakt. Volgens Eersteling moeten arbeiders altijd verzekerd zijn tegen ongevallen. Het hoofd van Arbeidsinspectie Nickerie heeft verder aangehaald dat op het bedrijvencomplex van een bekende rijstproducent er ook een bedrijfsongeval zich heeft voorgedaan in het afgelopen weekeinde, waarbij een dode te betreuren is. Vanuit zijn dienst is men al bezig met een onderzoek. De politie heeft het voorval bevestigd, terwijl het lijk ook voor obductie in beslag is genomen. Ook hier heeft de bedrijfsveiligheid gefaald.

Met deze bedrijfsongevallen heeft het district Nickerie nu twee bedrijfsongevallen geregistreerd met dodelijke afloop. Het vorig jaar was dat er maar een. Eersteling wijst een beschuldigende vinger naar illegale aannemers die geen rekening houden men het leven van arbeiders. Er zal volgens Eersteling niet nagelaten worden harder tegen hen op te treden.

Danny Jibodh

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

24-02-2010

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright 2010. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics