Nickerie.Net, dinsdag 16 maart 2010


Toenadering Henry Ori tot PL onbegrijpelijk en immoreel

Geplaatst: 16/03/2010

Paramaribo -  De verwachtte grote verschuivingen binnen de bestaande politieke partijen en de 'kandidatentransfers' in aanloop naar de verkiezingen van 25 mei hebben weer een opmerkelijke paragraaf toegevoegd aan dit ritueel. De qua integriteit en moraliteit hoog aangeschreven UPS onder leiding van Henry Orie heeft ineens tot afschuw van zijn aanhang aansluiting gezocht bij de PL van Somohardjo. Onverteerbaar voor UPS-topper Shailindra Girjasing, die inmiddels zijn persoonlijke achterban heeft verzocht om niet verder met de UPS mee te gaan.

De onoorbare praktijken rond het gronduitgiftebeleid van de PL aan de heer Ori voorgelegd, verklaarde hij tegenover Dagblad Suriname: “De bevlekte mensen zijn er overal. Alle politieke partijen hebben een stroom van kritiek moeten doorstaan”. Het is bekend dat de PL ondertussen een Jawablok heeft opgebouwd. De PL verdient, gelet op haar gronduitgiftebeleid beslist geen pluimpje. De UPS heeft in het verleden felle kritiek geuit over het gronduitgiftebeleid. ‘ Niemand is veroordeeld en opgesloten’, zegt Ori toen hij hiermee geconfronteerd werd. Het hoog houden van de morele waarden en normen die de UPS altijd heeft gepropageerd, blijkt in de vuilniston te zijn gegooid, wanneer de samenwerking met de PL in ogenschouw wordt genomen.

Drs. Henry Ori

ntussen heeft UPS-topper Shailindra Girjasing in Commewijne laten weten met zijn achterban uit te treden. Deze houding van Girjasing wordt betreurd door Ori. ‘Hij heeft een goede job gedaan in Commewijne. Wij hebben naast elkaar gestreden. We gaan in een sfeer van vriendschap en eenheid uit elkaar.’

Thans bestaat het Middenblok uit de UPS, zonder Girjasing, en de PSV. Van de PSV wordt gesteld dat die een dode partij zou zijn. De UPS zou op haar beurt zonder Girjasing geen schijn van kans hebben tijdens de verkiezingen. Maar Ori, een VHP-er van oorsprong, is een andere mening toegedaan. Zo zouden volgens hem kernen actief zijn in Paramaribo, Nickerie en Wanica. Dit betitelt hij als relatief, omdat ‘je mensen niet kunt vertrouwen’. Ori zegt dat het voor hem ‘niet belangrijk’ is welke positie hij toebedeeld krijgt binnen het Jawa blok. Er wordt al gesteld dat de UPS en de PSV niet veel voorstellen en de voorzitter van de PL, Paul Somohardjo, hier danig misbruik van kan maken. Hij zal zeker ook wel weten dat de UPS zonder Girjasing een lege NV is.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

16-03-2010

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2010. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics