Nickerie.Net, woensdag 24 maart 2010


VHP schrijft historie met twee kandidatenlijsten    

Geplaatst: 23/03/2010

Paramaribo -  De Vooruitstrevende Hervormingspartij, de VHP, heeft zondag geschiedenis geschreven met de indiening van twee kandidatenlijsten voor deelname aan de vrije, geheime en algemene verkiezingen. Een lijst is ingediend door het hoofdbestuur en de andere door de Vernieuwingsbeweging. Deze lijst wordt door 437 partijraadsleden ondersteund. Volgens het huishoudelijk reglement van de partij mag naast het hoofdbestuur, 40% van de partijraad ook een kandidatenlijst indienen. Met deze ondersteuning wordt wel voldaan aan deze vereiste door de beweging. Indien beide lijsten voldoen aan de overige voorwaarden, zal de partijraad op 4 april een keuze moeten maken.

Secretaris van de VHP Mahinder Rathipal vindt de ontwikkeling, waarbij er twee kandidatenlijsten zijn, heel goed. ‘Hiermede wordt de democratie binnen de partij aangegeven, het recht van spreken van een ieder. Er wordt altijd gezegd dat personen binnen de VHP geen recht van spreken hebben. Dat wordt met deze ontwikkeling ontkracht.’

De verkiezingscommissie gaat nu na of beide kandidatenlijsten statutair correct zijn. Indien dat blijkt, vindt op 4 april een partijraad plaats, waar de 1000 partijraadsleden hun stemmen kunnen uitbrengen. Als resultaat moet er één verkiezingslijst uit de bus komen. Het electoraat wordt in de gelegenheid gesteld op deze kandidaten te stemmen op de verkiezingsdag. Asis Gajadien van de Vernieuwingsbeweging zegt dat de beweging middels de indiening van de tweede kandidatenlijst de democratie binnen de partij verder tot zijn recht wil brengen. Interne verkiezingen wekken meer vertrouwen op bij leden. Het stuit Gajadien wel tegen de borst dat na zondag kandidaten en ondersteuners worden opgebeld dat zij zich naar het partijcentrum moeten begeven met medeneming van het ID-kaart ter intrekking van hun lidmaatschap van de VHP. Volgens Gajadien is er sprake van intimidatie door partijcoördinatoren. Rathipal zegt dat deze geluiden hem onbekend zijn. Integendeel was hij er getuige van dat tijdens de indiening van de kandidatenlijst door de beweging, de leden broederlijk zijn behandeld.

Asha Bhagwat

Bron: NSS

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname / NSS

24-03-2010

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2010. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics