Nickerie.Net, maandag 29 maart 2010


BEP wil bescherming en uitbreiding rijstindustrie

In het partijprogramma van Broederschap en Eenheid in de Politiek (BEP) voor Nickerie is er ruimte aandacht voor de rijstsector. De partij wil bescherming en uitbreiding van de rijstindustrie door rehabilitatie van de bestaande polders en verbetering van het rijstonderzoek. Ook heeft de partij gedacht aan de beschikbaarheid van voldoende irrigatiewater voor de rijstindustrie. De installatie van opslag en laadfaciliteiten op de haven maken ook deel uit van het programma. Afgelopen weekend presteerde bestuurslid van de afdeling BEP Nickerie, August Lila het programma. De doelgroep waren boerenorganisaties, padieopkopers en verslaggevers.

August LilaAugust Lila

De BEP wil diversificatie van de economie van het district door veeteelt, tuinbouw, banen- , rijst- en rijstproducten te promoten. Ook het ontwikkelen van toerisme is opgenomen in het programma. Dit wil de partij realiseren door de toekomst van het Bigi Pangebied veilig te stellen, het invoeren van een oogstfeest, het ontwikkelen van rondvaarten en door parken, pleinen en de Zeedijk van Nickerie te verfraaien. Volgens de partij kan op deze manier het district aantrekkelijk worden gemaakt voor toeristen.

Ook de kleine boeren moeten meer aandacht krijgen. Er moeten gemeenschappelijke droog- en opslagfaciliteiten gecreëerd worden, bulkopslag en baggingplant voor kunstmest opgezet worden. Tevens moet er een analyse van de sociaal-economische situatie van de kleine boer gemaakt worden. De gezondheidszorg in het district moet verbeterd worden. Dat wil de BEP doen door het dokter L. Mungra Streek Ziekenhuis Nickerie (SZN) te upgraden en door de specialistische dienstverlening uit te breiden naar Coronie en Wageningen. Volgens de BEP moeten er meer poliklinieken in het district komen, zodat mensen in eigen omgeving een huisarts kunnen bezoeken. Een landbouwschool met een modern laboratorium in Nickerie en studentenflats voor districtsstudenten in Paramaribo is opgenomen in het partijprogramma.

BEP wil een basis woningbouwbeleid voor Nickerie, waardoor woningzoekenden door kredietfaciliteiten zelf een huis kunnen opzetten. Harrinanan Oemraw van de Surinaamse Padie Boeren Associatie (SPBA) vindt dat er wat gedaan moet worden aan de Wakaypompen, omdat deze slechts 14000 hectare rijstarealen van irrigatiewater kunnen voorzien. “Er moet een oplossing gezocht worden, zodat de boeren op de een of andere wijze gesubsidieerd kunnen worden“, aldus de SPBA – topman. Freddy Tawjoeram van Sunrice NV zei dat er beter gecommuniceerd moet worden tussen de boerenorganisaties, de Vereniging van Rijstexporteurs en de overheid. “De overheid moet stimulerend naar de rijstsector toe werken. Ook moet er gewerkt worden aan kwaliteit van de padie en de boeren moeten hiervan bewust gemaakt worden”, zei Tawjoeram.

Nickerie.Net / NSS

28-03-2010

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2010. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics