Nickerie.Net, zondag 11 april 2010


DC Shankar wast handen in onschuld

Nickerie - De landbouwers van de Koöperatie van Groenteverbouwers van de Van Pettenpolder (KGVP) beschuldigen districtscommissaris (dc) Bhagwathpersad Shankar van medeplichtigheid. De KGVP’ers vinden dat de situatie naar topfraude riekt en dat de dc meegewerkt heeft aan de uitgifte van hun terrein. Shankar brengt daar tegenin dat er behoorlijk bestuur gevoerd wordt op het districtscommissariaat. “We wegen belangen van een ieder af en tot nu toe is aan informatie gebleken dat het om vrij domein gaat”, aldus Shankar. Hij vindt dat het algemeen belang gediend moet worden.

Districtscommissaris Bhagwathpersad Shankar

In januari 2009 waren er, volgens Shankar, in collectief verband bescheiden ingediend. Shankar heeft positief advies gegeven, omdat hij de informatie van hoofd domeinen had dat het om een vrij domein ging. “Ik heb duidelijk aangegeven, dat de dc geen bezwaren heeft tot uitgifte van het terrein, indien het om vrij domein gaat”, zegt Shankar. Hij merkt op dat er een onderzoek is geweest door grondinspectie. Pas op 25 februari van dit jaar is een bereidverklaring uitgegeven op naam van Ireen Soemopawiro en 452 anderen . Shankar zegt dat de onduidelijkheden in deze kwestie nog onderzocht worden. Als de landbouwers KGVP in het gelijk gesteld worden, dan zal het recht zegevieren. De mensen met een bereidverklaring zullen in dat geval op een andere manier gefaciliteerd worden.

Volgens informatie van de dc is er een dispuut op dit terrein, omdat de overschrijving van de KGVP niet is geschied. “Als de overschrijving van de KGVP legaal is en de hypotheekbewaarder kan dat overleggen, dan is de KGVP de rechtmatige en de doelmatige eigenaar. In dit geval moeten we dan afwijken van alle beslissingen”, aldus Shankar.

De KGVP’ers zeggen dat de rust nu teruggekeerd is, want ze zijn zeker van hun zaak. De gedemotiveerde leden gaan nu weer aan de slag. De parlementariërs Rashied Doekhie (NDP) en Carmelita Ferreira (NPS) hadden de groep aangemoedigd door te gaan met de strijd.

Nickerie.Net / NSS

11-04-2010

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2010. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics