Nickerie.Net, woensdag 21 april 2010


Waterschap Van Drimmelenpolder technisch niet opgeleverd

Nickerie - De voorzitter van het waterschap Van Drimmelenpolder, Amriet Hira, is ontevreden over uitvoering van de rehabilitatiewerkzaamheden. “Het werk is niet volgens het bestek uitgevoerd. Daarom heeft de ondertekening geen voortgang gehad”, aldus de voorzitter. Minister Kermechand Raghoebarsingh van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) was voor de technische oplevering van de waterschappen Hamptoncourtpolder en Van Drimmelenpolder in Nickerie. Hira zegt dat er niet is getekend voor de technische oplevering. Waterschap Hamptoncourtpolder is wel technisch opgeleverd.

Hira stelt dat de Ramadhinweg en de Kashmirweg niet goed zijn bezand. Het kleigehalte in het zand bleek enorm hoog. De beschoeiing langs de Hiraweg is niet juist aangelegd omdat de geheide palen niet met carboleum zijn bewerkt. Het aquaduct heeft een lekkage, kleidammen zijn niet geëgaliseerd en de Rotterdamsluis is niet netjes afgewerkt. De loosleidingen moeten nog afgewerkt worden.

De Rotterdamsluis zorgt voor de afwatering van ruim 5000 hectare rijstarealen. Volgens Hira moet er een complete nieuwe sluis gebouwd worden. Deze sluis is ruim 80 jarar oud en voldoet niet meer aan de eisen. Hira merkt op dat door een niet goed functionerende sluis de rijstarealen in gevaar kunnen komen. Hierdoor kan zout water binnendringen met mogelijk fatale gevolgen voor de rijstbouw. Ook lopen de erven in de omgeving, te zeedijk, onder water wanneer de sluis niet goed functioneert. De bewoners hebben hier indertijd al enorme schade door geleden.

Bron / Copyright:

Nickerie.Net / NSS

21-04-2010

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2010. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics