Nickerie.Net, dinsdag 27 april 2010


PL krijgt pas na 25 mei antwoord Nieuw Front

Eric Mahabier, 27/04/2010

Paramaribo - Pertjajah Luhur (PL) kan voor de verkiezingen geen reactie van het Nieuw Front (NF) verwachten voor een eventuele samenwerking na 25 mei. Het antwoord zal pas na de verkiezingen volgen, omdat een eventuele samenwerking afhangt van het verkiezingsresultaat. “Afhankelijk van de uitslag kan je bepalen welke regering er gevormd zal worden, dus kunnen we meneer Somohardjo nog geen antwoord geven”, zegt Nieuw Front leider Guno Castelen aan dWT. Hij reageert hiermee op uitlatingen van PL-voorzitter Paul Somohardjo zondagavond tijdens de eerste massameeting van de Volks Alliantie in Saramacca.

Somohardjo bekritiseerde het afwijzen door het Nieuw Front van de samenwerking met Pertjajah Luhur op assemblee en regionaal niveau. PL heeft toen een voorstel gedaan aan het NF om dan maar na de verkiezingen samen te werken. “We wachten nog steeds op dat antwoord”, merkt Somohardjo op. Zonder een oordeel erover te geven, refereerde Somohardjo wel naar de samenwerking die het NF achteraf met de A Combinatie op regionaal niveau in Paramaribo is aangegaan.

NF had de samenwerking op regionaal niveau met PL afgewezen, omdat vraagtekens geplaatst werden op het vertrouwen in de partij van Somohardjo. NF-leiders verklaarden niet te weten indien het op een verkiezing van de president en de vicepresident in de Verenigde Volksvergadering (VVV) aankomt, dat de PL-volksvertegenwoordigers hun stem ook op de NF-kandidaten zullen uitbrengen. In een fel betoog merkte Somohardjo verder op dat de Pertjajah Luhur niet te vervangen is door een DA’91 en een SPA. Somohardjo gaf de overwaardering aan van de SPA in het Nieuw Front, met name in Paramaribo waar deze partij op de kandidatenlijst drie plaatsen had, terwijl een steeds groeiende Pertjajah Luhur genoegen moest nemen met twee assembleeplaatsen. “SPA is SPA.

Net zoals Pertjajah Luhur niet te vervangen is door de SPA, is de SPA is ook niet te vervangen door de Pertjajah Luhur”, reageert Castelen verder op de uitlatingen van Somohardjo. “We zijn een arbeiderspartij en onze idealen kunnen niet door Pertjajah Luhur vervangen worden”, zegt Castelen. Hij benadrukt verder dat de SPA een van de oprichters van het Nieuw Front is. “We zaten in het Nieuw Front lang voordat de Pertjajah Luhur kwam”.-.

Bron / Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

27-04-2010

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2010. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics