Nickerie.Net, woensdag 28 april 2010


Rijstoogst Nickerie ligt stil

Door de zware regen van de afgelopen tijd is de rijstoogst in Nickerie voor een groot deel lamgelegd. Ruim 3500 hectare moet nog afgeoogst worden. Door de onbegaanbaarheid van kleiwegen is er geen transport mogelijk. Door de late inzaaiperiode is de oogsttijd voor de boeren van Wageningen, Middenstandspolder en een deel van Groot- Henarpolder nu aangebroken.

Harrinanan Oemraw van de Surinaamse Padieboeren Associatie (SPBA) zegt dat de boeren enorme schade lijden. “Per baal moeten de landbouwers SRD 5 neertellen, zodat de padie afgevoerd kan worden met een bulkwagen. De padieprijs was al gedropt naar SRD 48. Bovendien gaan ruim 300 tot 400 hectare door de regen verloren”, aldus een bezorgde Oemraw. Hij vindt dat de overheid de landbouwers kan steunen door de kleidammen die naar deze arealen leiden te rehabiliteren. Oemraw benadrukt dat niet overal de padie afgevoerd kan worden. Volgens hem zien ze geen licht meer in de tunnel.

Soul Soekha, grootlandbouwer, zegt dat 100 hectare van zijn oogst verloren zal gaan. Door de regen zijn de rijsthalmen omgevallen, waardoor de combine deze niet meer kan oogsten. Hij merkt op dat hij een hypothecaire lening heeft lopen die hij niet meer kan afbetalen. “De padie kunnen we niet per boot transporteren omdat de meeste aanvoerleidingen dichtgegroeid zijn. Jaren gaan voorbij en deze trenzen worden niet aangepakt. Alleen de primaire aanvoerleidingen zijn aangepakt. We lijden alleen verliezen, dus kunnen we de aanvoerleidingen niet zelf ophalen”, vindt Soekha.

Door een tekort aan irrigatiewater waren de boeren gedwongen om later in te zaaien. De landbouwers hebben tot medio februari nog ingezaaid. De inzaaiperiode vertoonde een spreiding van ruim vier maanden bij de voorjaarsoogst.

(Tekst en foto Wanita Ramnath)

Bron / Copyright:

Nickerie.Net / NSS

28-04-2010

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2010. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics