Nickerie.Net, dinsdag 18 mei 2010


Dew Sharman: ‘AZV buiten politieke invloed houden’
Geplaatst: 18/05/2010

Nickerie -  “Een AZV (Algemene Ziektekostenverzekering) heeft alleen nut als het buiten de politieke sfeer gehouden wordt en er geen overheidsbemoeienis aan te pas komt. Als aan deze voorwaarden niet kan worden voldaan, zal het AZV net als het medische kaartensysteem van Sociale Zaken (Sozavo) zwaar gepolitiseerd worden.” Woorden van de arts Dew Sharman, nummer 17 op de VHP-lijst van kiesdistrict Paramaribo. Voor Sharman staat de mens centraal. Het is daarom niet verbazend dat hij zich wil beijveren voor het tot stand komen van een AZV. De medicus waarschuwt er echter voor dat eerst een gedegen studie gemaakt moet worden over de financiële haalbaarheid van een dergelijk zorgsysteem. Als dat niet gebeurt, zal men al gauw te maken krijgen met sterke overheidsbemoeienis, met als gevolg politisering van het systeem. Sharman wijst op de recentelijk honderden medische kaarten voor on- en minvermogenden die afgegeven zijn voor politiek gewin.

De uit Nickerie (Paradijs) afkomstige kandidaat dr. Dew Sharman

Volgens de DNA-kandidaat moet het mogelijk zijn om de twee grote zorgverleners, Sozavo en SZF, onder een paraplu te brengen. Een goed uitgevoerde AZV laat geen ruimte meer voor klasse gezondheidszorg, zoals daar nu sprake van is. Sharman doelt op de verschillen in de medische dienstverlening die geboden wordt aan patiënten. Het is bekend dat er verschillen zijn in de medische pakketten van de diverse zorgverzekeraars. Met de AZV zal er een basispakket ontwikkeld worden, waardoor iedere verzekerde gelijke behandeling heeft in het systeem. De stap van de arts in de politiek is een bewuste keus om zijn maatschappelijk ideaal voor elke Surinaamse burger te realiseren. Sharman zal zich ook inzetten voor een kwalitatieve gezondheidszorg, waarbij de nadruk gelegd moet worden op de preventie dan de tweedelijns secundaire medische zorg. Investering in de preventie betekent dat je minder ziek mensen hebt en een groter deel van de bevolking gezond blijft. Dit heeft uiteraard een goede spin-off naar de ontwikkeling van het land. Een gezonde bevolking is een pré voor het dragen van ontwikkeling.

In de preventie zal daarom ook de gezondheidseducatie naar de jeugd toe behoorlijk aangepakt moeten worden. De arts maakt zich zorgen over het steeds groter wordende aantal jonge mensen dat lijdt aan chronische ziekten. ‘Als voor deze educatie specifieke wetgeving noodzakelijk is, dan zal ik mij absoluut daarvoor inspannen’, zegt Sharman. Naast gezondheidszorg zijn optimale huisvesting en voedselvoorziening absolute prioriteiten op zijn politieke lijst. Niet verbazend, want voor de DNA-kandidaat staat de mens centraal.

N.Net info: Dokter Dew Sharman is geboren te Paradijs in Nickerie. Na zijn Mulo opleiding aan de Schneider Howardschool vervolgde hij zijn opleiding vanuit het Zaailand Internaat in Paramaribo en studeerde uiteindelijk af als arts. Sindsdien is hij werkzaam in Paramaribo. Naast zijn beroep als huisarts is hij al jaren actief in verschillende culturele en religieuze organisaties. Dew Sharman laat zich inspireren en leiden door de Veda's, dat was ook zijn motivatie om de politieke arena te betreden. "Hands that serve are holier than words that pray", de Veda's schrijven ons voor dat het je morele plicht om te participeren en je eigen lot te schrijven, dat kan alleen door je stem te laten horen. Dokter Sharman doet dit door zich in te zetten voor de hele Surinaamse gemeenschap.

Bron / Copyright:

Nickerie.Net / DBS

18-05-2010

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2010. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics