Nickerie.Net, donderdag 20 mei 2010


Studie naar betere irrigatie rijst- en padievelden

Nickerie - Het Overliggend Waterschap Ė Multipurpose Corantyne Project (OW-MCP) krijgt binnenkort een belangrijke rol als kenniscentrum voor beheer en onderhoud van de waterinfrastructuur. Hierover werd afgelopen dinsdag in Nickerie het masterplan in het Adrongebouw aan stakeholders gepresenteerd. Een goede infrastructuur is een van de vereisten om te komen tot een Integrated Waterboard Management. Vanuit het Integrated Waterboard Management moet duurzaam beheer en verdeling van irrigatiewater plaatsvinden.

De presentatie werd gehouden door ir. Danny Haezebrouck. In de maanden april en mei zijn twee studies verricht op basis waarvan een masterplan is opgesteld. Het onderzoeksteam heeft eerst de bestaande infrastructuur bestudeerd. Gebleken is dat er ontwerpen beschikbaar zijn voor de ontbrekende infrastructuur. Daarnaast verkeren de bestaande infrastructuren, na ruim 25 jaren, nog in goede staat. Het team heeft ook gekeken naar potentiŽle waterbronnen om de waterbevoorrading voor de landbouwsector op lange termijn te garanderen. Zo vertoont de Arawarasluis heel wat lekkages. Deze moeten gedicht worden, zodat geen irrigatiewater verloren gaat. Andere mogelijkheden zijn de Nani- en Coroniezwamp. Over deze twee zwampen zijn helaas weinig data beschikbaar.

Haezebrouck somde tijdens zijn presentatie enkele knelpunten op. Op dit moment is de waterverdeling volgens hem moeilijk te controleren en voldoen de bestaande waterwerken niet aan de gestelde eisen. Daarnaast ontbreekt het in ons land aan een overkoepelende waterwet en voldoende beheersmaatregelen. Daarom zou er een organisatie moeten komen die belast is met het integraal waterbeheer. Uiteindelijk moet dit leiden tot integraal watermanagement, waardoor waterverspilling voorkomen kan worden. In een later stadium bekijken de onderzoekers de mogelijkheid van productdiversificatie. Ook de optie om boeren met minder irrigatiewater meer padie te laten produceren, is wordt tegen het licht gehouden. Daarnaast zal de groeiperiode van de padie teruggebracht worden naar 85 dagen.

(Wanita Ramnath)

Bron / Copyright:

Nickerie.Net / NSS

21-05-2010

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2010. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics