Nickerie.Net, donderdag 15 juli 2010


Professor Anthony Karam: ‘Politieke onzekerheid gevaarlijk en schadelijk’

Eliézer Pross, 15/07/2010

Paramaribo - De valutaschaarste, hoge prijzen op de winkelschappen, geldbezitters die hun vermogen in waardevaste goederen als percelen omzetten of juist hun onroerende goederen verkopen in valuta om het geld naar het buitenland over te maken. Allemaal verschijnselen in Suriname als “gevolg van de politiek-onzekere situatie”, zegt professor Anthony Karam. “De onzekerheid is gevaarlijk en schadelijk voor de economie,” vervolgt Karam. Een heel hoge monetaire reserve en zelfs volledige dekking van de nationale munteenheid is niet genoeg om de valutamarkt te bedaren. Volgens Karam, oud-president van de Centrale Bank op Aruba, zijn onder meer hoge valutakoersen het gevolg van activiteiten van actoren (onder meer de private sector) die inspelen op de situatie op het politieke front.

Prof. Anthony Karam

De oplossing hiervoor heeft hij opgesomd in zijn boek: ‘Monetaire normen en realiteiten; Opstellen over Suriname gedurende het tijdvak 1975 - 2010’ waar vooral de monetaire geschiedenis in Suriname over die periode is vastgelegd en tegenover internationale ontwikkelingen vanaf voor 1930 is geplaatst. Gisteravond presenteerde de professor dit boek tijdens een debat van de Vereniging van Economisten in Suriname.

“Iedereen staart zich blind op de overheid, maar zij alleen kan geen ommekeer brengen in deze situatie. Wij moeten met zijn allen zorgen voor de economische, maar ook sociaal- maatschappelijke rust,” zegt Karam tegenover de Ware Tijd.

De overheid moet faciliterend optreden voor stabiliteit en economische ontwikkeling. De private sector moet ophouden de overheid steeds de schuld te geven van alles. Zij moet de motor zijn voor economische ontwikkeling en productie.

Ook de vakbeweging heeft haar verantwoordelijkheid. Ze moet zorgen voor rust en dat de productie in Suriname efficiënt en concurrerend blijft. “Economische ontwikkeling kan alleen bereikt worden door hard werken,” citeerde hij oud-premier Jules Sedney.

Karam adviseert dat Suriname een tweesporenbeleid voert om grote langetermijn-investeringsplannen samen met kleine kortetermijnprojecten te voeren richting economische ontwikkeling. Lange termijn conform de visie van wijlen ingenieur Frank Essed en diens negen groeipolen, waaronder West-Suriname.

Het politieke besluit destijds om die plannen te parkeren, bleek onjuist te zijn, stelt Karam. Korte termijndoelen houden de sociaal-maatschappelijke zijde van de economische ontwikkeling in, zoals het creëren van banen en sociale voorzieningen. De komende regering wordt gewaarschuwd voor geldschepping, het bedrijven van politiek met strategische posten zoals de functie van centrale bankpresident, succesvolle overheidsbedrijven zoals Staatsolie en het logge overheidsapparaat, dat haast alle overheidsmiddelen opslokt. Allemaal zaken die funest zijn voor de lange termijn economische ontwikkeling van Suriname.

Volgens Andre Misiekaba van MC mag de samenleving gerust zijn dat MC terzake deskundigen zullen plaatsen op de voor de economie cruciale posten. "MC heeft gedemonstreerd met de benoeming van Jenny Geerlings-Simons als voorzitter van De Nationale Assemblee dat zij niet zomaar mensen op cruciale posten gaan plaatsen. De hele samenleving is het eens dat er geen betere kandidaat gevonden kon worden. Deze goede start is een indicatie dat de Mega Combinatie voor deskundigheid kiest,” aldus Andre Misiekaba van de Mega Combinatie in reactie op de lezing van Prof. Anthony Karam.-.

Bron:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

14-07-2010

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2010. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics