Nickerie.Net, vrijdag 16 juli 2010


Regering nieuwe stijl vooralsnog luchtkasteel

Even leek het erop dat er drastische ombuigingen zouden plaatsvinden in de publieke sector en zelfs op het hogere niveau, indien de Megacombinatie in staat zou zijn om een regering te formeren. Dat proces is gaande, maar het einde is nog niet in zicht. In elk geval zijn de zeer ambitieuze hervormingen als sneeuw onder de sneeuw gesmolten. In eerste instantie zou de focus liggen op beleid en achterliggende ideologieën die de basis zouden zijn om coalities te vormen. Dus eerst het harmoniseren van beleidsintenties vervat in partijprogramma’s en als dat lukt, een samenwerking beklinken en daarna kijken naar invulling van posten. Bij de huidige deal die de basis vormt voor zogenaamde formatiegesprekken, is verrassend genoeg precies de omgekeerde volgorde gehanteerd. Eerst kijken wie wat kan en mag krijgen en dan beoordelen of de buit vet genoeg is. Deze werkwijze is vanaf het begin gehanteerd. De buit was in het begin niet om over naar huis te schrijven voor AC, waardoor de ommezwaai met 180 graden gemaakt werd naar Nieuw Front. De aangekondigde werkwijze van beleid als centrale focus bleek vooralsnog dus een luchtkasteel te zijn, een mooi verhaal voor de buitenwacht.

Een ander verhaal dat ons door de Megacombinatie werd voorgehouden en als een zeepbel uiteen spatte, is de intentie en mogelijkheid om op een ministerie een minister en een directeur te herbergen die niet per se uit hetzelfde politieke huis komen. Kennelijk is daarvoor geen draagvlak gevonden, hetgeen gelegen heeft aan het gebrek aan vertrouwen tussen de partners. Een dominante directeur zou een minister behoorlijk kunnen overschaduwen en zodanig de zaak leiden dat hij de beleidsmaker wordt. Dus je kan een ministerie hebben, maar toch niet omdat de Megadirecteur de tent draait. Interessant is wel dat een Mega-president nog altijd in staat zou kunnen zijn om de AC-ministers te ontslaan. Dat men niet vies is voor het zogenaamde reshuffelen, blijkt al uit een vluchtige studie van de regeerstijl in de jaren ’80. Ettelijke ministers zijn in de betrekkelijk korte periode gekomen en gegaan. Ook over het terugbrengen van de ministeries naar 13 of 15 wordt steeds minder gesproken.

In de deal tussen MC en AC, die formatiegesprekken inleidt, geniet de BEP niet de voorkeur meer boven de Abop. De laatste partij is de zwakke schakel in de A-Combinatie en het meest te manipuleren. Vandaar dat de deal eerst gesloten is met de Abop. De Megacombinatie heeft Brunswijk cq. Abop nodig om het vereiste aantal zetels te halen, om de business voort te zetten naar de volgende horde, de presidentsverkiezingen. Om samendenken draait de samenwerking niet, om samen beleid maken ook niet. De inbreng van de Abop is in elk geval ook niet in de vorm van kader en expertise. Het gaat om de 3 zetels.

Waarmee men bij Mega wel rekening houdt, is de mogelijkheid dat Brunswijk herrie kan schoppen en het proces naar uiteindelijk de VVV zou kunnen frustreren. De Abop-leider heeft een kleine kern die zich precies gedraagt als haar leider. Dit is dan ook de reden waarom de Megacombinatie toch royaal is geweest en de Abop-AC meer posten heeft toebedeeld dan ze waard zijn. Hoe die koek door AC verdeeld zal worden, is een hoofdstuk dat nog geschreven moet worden. Dat de BEP verder in een hoek gedrukt gaat worden, lijkt niet uitgesloten.
Bij Abop-leider Brunswijk draait het alleen om de staatsmacht en de –middelen. Van beleid heeft hij geen kaas gegeten. Door zijn minister Apinsa is er niet veel verricht op TCT. De stilstand op het ministerie is meer dan merkbaar.

De beleidsintenties zijn zeer marginaal bij Abop en doorstaan de toets van het algemeen belang niet. Brunswijk zegt alleen te willen werken voor het binnenland. In zijn banenplan bijvoorbeeld is die smalle focus ook duidelijk vermeld. Vanuit de 6 ministeries die AC zou kunnen vervullen, is dus heel moeilijk stimulerend beleid te verwachten richting Nickerie, Saramacca, Commewijne of Wanica. Volgens de Abop-leider heeft hij de deal met MC gemaakt voor het binnenland. De niet-binnenlanddisctricten wacht een zware verwaarlozing vanuit de 6 geclusterde beleidsgebieden. Met instemming overigens van MC omdat een corrigerend boodschap toch is uitgebleven.

 

Bron:

Nickerie.Net / Redactioneel Dagblad Suriname

16-07-2010

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2010. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics