Nickerie.Net, zondag 25 juli 2010


Over misdaden van Bouterse: Vergiffenis is bekentenis!

Paramaribo - Fe heer Meye, die zich tegenwoordig met veel nadruk bisschop wenst te noemen, heeft tegenover een buitenlands medium verklaard dat de aankomende president van ons land Desi Bouterse op het Onafhankelijkheidsplein publiekelijk tijdens een grote manifestatie vergiffenis zal vragen. Vergiffenis hoofdzakelijk voor de moorden gepleegd op 8 en 9 december 1982 in de Memre Buku Kazerne en op Bastion Veere in het Fort Zeelandia.

Gelijk na het bekend worden van dit voornemen kwamen de kritieken los. Vanuit de Organisatie voor Gerechtigheid en Vrede, opgericht tijdens de militaire dictatuur toentertijd onder leiding van mevrouw Ilse Labadie, kwam gelijk protest. Volgens haar moet Bouterse zijn verklaringen te Boxel tegenover de krijgsraad komen doen en niet tijdens een show op het Onafhankelijkheidsplein. Ook de echte bisschop van de Rooms-Katholieke Gemeente Monseigneur De Bekker stelde dat het niet de juiste manier is om vergiffenis te vragen. Bouterse die voorheen belijdend katholiek was dient dat volgens De Bekker te weten. Overigens is het vergiffenis vragen aan de gehele Surinaamse gemeenschap op het voormelde plein voor ons niets anders dan het volledig bekennen van de betrokkenheid bij de standrechtelijke executies in de laatste maand van het jaar 1982.

Bouterse doet er naar onze mening goed aan af te zien van deze manifestatie die de bisschop van de Verlengde Keizerstraat wenst te misbruiken om er zelf een grote show ten bate van zijn eigen gemeente van te maken. We zijn niet meer in de jaren tachtig toen er vanuit de ‘’25 februari beweging’’ een Brassa Dey en een Stanvaste Dey werden georganiseerd. Grote volksmanifestaties gehouden door Bouta en zijn volgelingen om de aandacht van de toen heersende grote sociaal-maatschappelijke nood af te leiden en de zogenaamde eenheid van de revolutionairen te demonstreren. Ook was het bij deze massabijeenkomsten de bedoeling de zwaar tanende populariteit op te vijzelen en de toen reeds gestrande Revo nieuw leven in te blazen. Wie kan zich het verdelen van roti met weinig vlees en groente nog herinneren. Boeren van Kwatta en Saramacca werden toen opgeroepen om watermeloenen te komen verdelen als bijdrage aan de Revo.

De Organisatie voor Gerechtigheid en Vrede en monseigneur De Bekker hebben gelijk. Bouterse moet maar een andere manier bedenken om vergiffenis te vragen aan het Surinaamse volk en in het bijzonder de nabestaanden van de slachtoffers van 8 december 1982. Overigens is het zo dat de nabestaanden vrijwel allemaal van mening zijn dat de daders van de 8 december moorden van 1982 niet straffeloos kunnen blijven rondlopen en net als andere misdadigers zich moeten onderwerpen aan het oordeel van de aardse rechter. En aan die mening valt niet te tornen.

Bron / Copyright:

Nickerie.Net / De West / FOS Network

25-07-2010

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2010. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics