Nickerie.Net, woensdag 04 augustus 2010


Professor Sieuwnath Naipal:
“Thalimedessysteem erg belangrijk voor goed watermanagement”
Geplaatst: 04/08/2010

Nickerie - De Thalimedes is een instrument dat op basis van een vlottersysteem de schommeling van het water overbrengt via een mechanisme naar een signaal dat digitaal wordt opgeslagen in een instrument. Professor Sieuwnath Naipal, zegt dat voor een goede monitoring van water, met name in de landbouwsector, dit systeem zeker perspectieven biedt. Zo is het systeem bedoeld om waterbewegingen gemakkelijk op afstand te volgen. Via verzamelde data kunnen waterdeskundigen dan gelijk op de hoogte zijn van de mogelijke problemen die er zich kunnen voordoen in een bepaald gebied. Echter heeft niet een ieder toegang tot het systeem, zegt de hydroloog. Het is volgens Professor Naipal thans zo dat de waterstanden ook via de website te bezichtigen zijn en wel via de site van OWMCP (Red. Nickerie.net: www.owmcp.org ) . Er is nog veel voorlichting nodig om dit systeem naar het volk te brengen. Naipal zegt geloof te hebben dat dit wel zal volgen.

Van overheidswege moeten er ook noodzakelijke maatregelen genomen worden, wil men de efficiëntie en effectiviteit van dit systeem maximaliseren. ‘De schade wordt nu alleen door boeren gevoeld of door degenen die fysiek te lijden hebben van de ontstane schade. Als er voor de schade harde guldens zouden moeten worden neergeteld, dan zou er effectiever en efficiënter worden gewerkt en dan zouden deze instrumenten aantonen dat zij hierin een zeer belangrijke rol te vervullen hebben en/of vervullen’, zei Naipal met nadruk.

Voorts zei de waterexpert dat hij geloof heeft in de expertise die zit binnen het overliggend Waterschap MCP om met het Thalimedessysteem te werken. Hij zegt ook voorstaander er van te zijn dat het belang van water bij iedereen bijgebracht wordt, te beginnen vanaf de schoolbanken waarbij het vak Klimaat en Water in het curriculum wordt toegevoegd. Hij zegt dit te willen doen om het technisch gedeelte naar het sociaalmaatschappelijke te vertalen. De boer zal zelf niet ernaar vragen, want hij weet het beter, aldus Professor Sieuwnath Naipal.


Danny Jibodh

Bron / Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

04-08-2010

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2010. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics