Nickerie.Net, zondag 08 augustus 2010


Remy Bhailal: ‘Andre Telting was net een vader voor ons’

Geplaatst: 07/08/2010

Paramaribo -  ‘Andre Telting, governor van de Centrale Bank van Suriname, was net een vader voor ons’. Woorden van Remy Bhailal, voorzitter van de Vereniging van Cambiohouders in Suriname. Volgens Bhailal was de CBvS-governor, een man met een luisterend oor en een man die in de afgelopen jaren altijd in nauw contact was met de cambiohouders. Waar de vereniging vaak onterecht beschuldigd werd, nam Telting het op voor de cambiohouders. Bhailal ziet terug op een heel goede samenwerking met Telting, waarbij veel gerealiseerd is. Ook in de laatste maanden zorgde Telting ervoor op de hoogte te zijn van de koersontwikkelingen bij de cambio’s. Dit ging weliswaar via het hoofd Deviezenbeleid van CBvS, dat dagelijks contact opnam met de vereniging. Maar het contact was er, ondanks het feit dat er geen vergaderingen meer belegd werden met de vereniging.

Volgens Stanley Mathoera, directeur van Surichange Bank, was Telting een integer en ervaren persoon met meer dan 100% inzet voor zijn werk. Hij was niet alleen kundig, maar ook eerlijk en oprecht. Tijdens de zittingsperiode van Telting gelukte het de Surichange Bank om een vergunning te bemachtigen. ‘Dat , terwijl wij reeds tien jaren mee bezig waren. Er waren stringente en internationale eisen waaraan wij moesten voldoen en dat vonden wij meer dan perfect.’ Ook heeft Telting ervoor zorg gedragen dat de financiële positie van Suriname en de positie van de banken enigszins verbeterde. Bij zijn aantreden stelde Telting zaken op orde door onder meer de IMF-missies, nieuwe normeringen voor het bankwezen en een stringent monetair beleid. Het verscheiden van Telting betekent voor Suriname een groot verlies. Niet alleen voor het bankwezen in Suriname, maar voor geheel Suriname.

Andre Telting kwam gistermorgen bij de Spoedeisende Hulp te overlijden aan de gevolgen van een hartinfarct. Hij bereikte de leeftijd van 74 jaar. In oktober zou hij zijn 75ste geboortedag herdenken.

Bron / Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

08-08-2010

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2010. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics