Nickerie.Net, donderdag 12 augustus 2010


Dr-leden Nickerie krijgen meer inzicht in waterbeheer
Geplaatst: 12/08/2010

Paramaribo -  Een team van het Overliggend Waterschap MCP heeft in de districtzaal van Nickerie digitaal informatie over waterbeheer verschaft aan het dr-team van dit district. Dit verzoek werd bijkans een week geleden gedaan door de dr die nader geļnformeerd wenste te worden hieromtrent. Tijdens deze presentatie heeft de heer Richenel Small, die deel uitmaakt van de OW-MCP-leiding, de dr-leden gewezen op de doelen van het OWMCP en waar naar toe zij koersen. Voor het OW-MCP is het volgens Small belangrijk om steeds garant te staan dat water naar de productiegebieden wordt gedirigeerd. Het is nog wel een lange termijn doelstelling die heel veel processen kent. Hij liet weten dat het OW-MCP niet alleen staat, maar ook nationale en internationale samenwerkingsverbanden heeft om zaken te helpen aanpakken. Zo wilt men geraken tot verdere institutionele versterking als waterautoriteit.

De leiding van OW-MCP wilt te Kamp 13 een sleephelling en andere noodzakelijke voorzieningen bouwen, daar deze locatie erg belangrijk is om het Corantijnkanaal op te varen. OW-MCP-stafmedewerker August Lila belichtte de technische aspecten omtrent het waterbeheersysteem. Lila beaamde dat waterbeheer in het West-Suriname-gebied een lastige zaak is. Middels fotomateriaal liet hij actuele zaken zien zoals de lage plekken langs de dammen van het Corantijnkanaal waar het water overstroomt, maar er gelukkig nog geen sprake is van een dambreuk. De dammen moeten opgehoogd worden. Dr-lid Edgar Fernando van Genderen gaf aan de presentatie net als zijn mede dr-leden goed en leerrijk te hebben gevonden. Hij zegt dat de dr-leden bagage hebben meegekregen om waar nodig ook discussies te voeren over waterbeheer in Nickerie.

Danny Jibodh

Bron / Copyright:

Nickerie.Net / DBS

12-08-2010

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2010. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics