Nickerie.Net, maandag 16 augustus 2010


Jongeren binnenland eisen naamszuivering Amoksi

Paramaribo -  Een groep jongeren van het binnenland (met en zonder politieke kleur) eist dat de naam van Kenneth Amoksi wordt gezuiverd. Amoksi was door Abop voorgedragen als kandidaat-minister voor Justitie & Politie. Hij kwam niet door het antecedentenonderzoek, waardoor hij niet is benoemd door Desi Bouterse.

Tegenover NSS laat een woordvoerder van de groep weten dat de jongeren zeer gebelgd zijn over het niet benoemen van Amoksi. Ze vragen zich af hoe Amoksi ooit in staat is geweest zijn huidige niveau te bereiken. "Is dat het integere korps dat wij hebben? Dat er top-officieren zitten die geen goed imago hebben? Hoe moet hij straks verder en zuiver leiding geven aan zijn departement? Is hiermee zijn carrière niet voor goed gesaboteerd? De marrongemeenschap is al sterk gestigmatiseerd en wij willen dit niet meer. Vandaag is het Kenneth, morgen is het iemand anders."

De groep jongeren beschouwt het passeren van Amoksi als een belachelijke zaak die niet zomaar kan worden geaccepteerd. Amoksi is volgens hen juist één van de weinige voorbeeldfiguren die aantoont dat je door studie en inzet een vooraanstaande positie kan verwerven in de Surinaamse maatschappij. “Amoksi staat voor ons symbool voor een jongeman die gekozen heeft voor het rechte pad, ook al is hij opgegroeid in een volksbuurt, Ramgoelam. Wij veroordelen zijn ‘criminalisering’ en eisen zuivering van zijn goede naam en eer. Bovendien weten de procureur-generaal en de korpschef bliksemsgoed om welk ‘geval’ het gaat en zij weten ook hoe die is afgehandeld. Het betrof bovendien een valse aangifte in 2004. Wij geloven daarom dat hier meer achter zit", aldus de jongeren.

Hiermee wordt verwezen naar een zaak uit 2004 waarin Amoksi werd beschuldigd van het gebruik van huiselijk geweld. De groep die bestaat uit jongeren van politieke partijen en onafhankelijke deskundigen is niet van plan de zaak te laten voor wat het is. Ze stellen bovendien dat een antecedentenonderzoek niet verplicht is en dat het geen leidraad hoeft te zijn voor een besluit van de president.

De groep jongeren roept Bouterse op om de kwestie opnieuw te bekijken. Ze brengen daarbij in herinnering dat Amoksi na 2004 als hulpofficier van Justitie is aangesteld door de huidige procureur-generaal. Hij is lid van de ministeriële anti-money laundry commissie samen met de advocaat generaal. Amoksi is meester in de rechten en heeft een master in International Relations.-.

Bron / Copyright:

Nickerie.Net / NSS

16-08-2010

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2010. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics