Nickerie.Net, donderdag 09 september 2010


Parmessar vraagt Waterberg over Nannan Panday en Changoer
Geplaatst: 08/09/2010

Paramaribo/Nickerie -  Parlementariër Rabindre Parmessar wil duidelijkheid van de minister van Volksgezondheid, Celsius Waterberg, inzake het ontslag van de specialist dr. Vinodh Nannan Panday van het s’ Lands Hospitaal en het niet verlengen van de arbeidsovereenkomst van drs. Ravin Changoer, directeur van het Lachmipersad Mungra Streekziekenhuis in Nickerie. Parmessar wil zo snel mogelijk antwoord van de minister over wat de beweegredenen waren voor deze maatregelen en wat het ministerie in deze heeft gedaan.

Nannan Panday heeft onlangs Suriname moeten verlaten, omdat hem het werken in het ’s Lands Hospitaal onmogelijk werd gemaakt. Dit naar aanleiding van een algemeen interview in een plaatselijk tijdschrift. Parmessar heeft het artikel ook gelezen en vindt het een zeer algemeen en diplomatisch artikel, waarbij er enkele knelpunten zijn aangehaald. ‘Insiders, zoals ik, weten veel beter’, zegt hij. De parlementariër wil concreet van de minister weten of door dit artikel de arts het werken in het hospitaal onmogelijk is gemaakt.

Parmessar vraagt zich af of de internist conform de wettelijke regelingen van de Personeelswet is aangeschreven en ruimte heeft gehad voor verweer. Welke passages van dit artikel konden niet door de beugel, waren er kanttekeningen ten aanzien van zijn medisch functioneren, waarom is deze internist ondanks negatief advies van ATM op de ontslagaanvraag toch nog het werken moeilijk gemaakt, zijn enkele van de vragen waarop het NDP-lid antwoord wil hebben.

Ten aanzien van het niet verlengen van het dienstverband met Changoer wil Parmessar van Waterberg weten waarom de arbeidsovereenkomst niet verlengd is. Hij vraagt zich ook af of het stichtingsbestuur bevoegd is om een ontslagbrief te richten aan de algemeen directeur. Parmessar zegt uit de pers vernomen te hebben dat de voorzitter van het stichtingsbestuur (August Lila) voornemens is te functioneren als algemeen directeur. ‘Op wiens gezag vindt dit plaats’, wil Parmessar van de VGZ-minister weten. Hij wil ook weten waar de nieuwe ontwikkelingen van het SZN zijn vastgelegd, zoals wordt aangehaald, want zover het hem bekend is, is er nog geen meerjaren ontwikkelingsprogramma en begroting. ‘Changoer is thans 7 jaar in dienst. Juridisch is zijn status dus een andere dan toen hij aangetrokken werd. Is er hier voldoende rekening mee gehouden’, vraagt de NDP’er zich af.

Bron / Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

09-09-2010

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2010. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics