Nickerie.Net, maandag 27 september 2010


Twintig gezinnen brodeloos door sluiting rijstbedrijf Alupi NV

Nickerie - Twintig gezinnen zullen per oktober brodeloos worden. Carlo van Brussel heeft besloten om zijn rijstbedrijf, Alupi NV, te sluiten. Dit, omdat de grootlandbouwer grote verliezen lijdt door de dambreuk. Bovendien heeft de ondernemer besloten om niet meer aan rijstteelt te doen, zolang de dam niet structureel wordt aangepakt. Volgens Van Brussel zal de dam wederom stuk gaan en de schade zal enorm zijn.

Grootlandbouwer Carlo van Brussel

Dit rijstbedrijf bestaat sinds 1973. “We bestaan 37 jaar en wij zijn nooit tot sluiting overgegaan. Zoveel ellende maak ik voor het eerst mee”, zegt de ondernemer. Hij had een brief naar Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) afdeling Nickerie gestuurd met een schadeclaim. Na twintig dagen ontving de grootlandbouwer een schrijven vanuit dit departement met als mededeling dat hij het verzoek voor de schadeclaim moet richten aan het bevoegd gezag van het ministerie van LVV. Van Brussel zegt dat zijn raadsman deze zaak verder afhandelt, omdat hij de werkwijze van het ministerie van LVV niet kan snappen. “Hoe wil de regering productieverhogend werken? Op deze manier?”, vraagt hij zich af.

Werknemers bezorgd Henky Rampersad werkt al twintig jaren bij Alupi NV. Hij is evenals zijn collega Nazier Hassankhan nu brodeloos. Ze zijn de enige kostwinners in huis en hebben schoolgaande kinderen. Hassankhan werkt al langer dan tien jaar voor Van Brussel. Beide werknemers vinden dat de werkloosheid in het district groot is en dat ze niet gemakkelijk aan een baan zullen komen. Ze vragen zich af hoe ze hun gezin zullen verzorgen. Ook de achttien andere werknemers zitten met hun handen in het haar.

Parlementariër Prem Lachman (Nieuw Suriname/Mega Combinatie), die zich steeds heeft beijverd voor de aanpak van deze dam, vindt dat het nu de hoogste tijd is voor een structurele aanpak. “We moeten onze agrarische productie tot een hoger niveau brengen, omdat de vraag naar rijst overal in de wereld toeneemt. Suriname heeft ideale omstandigheden om rijst te produceren. Als de bedrijven zo beurtelings hun deuren sluiten, dan hebben we straks niets meer”, aldus Lachman. Badresein Sital heeft een investering van US$ 105 miljoen gepresenteerd om de productie van rijst op te voeren tot 70.000 hectare. Volgens Lachman moet er aan dit plan gewerkt worden.

Bron / Copyright:

Nickerie.Net / NSS

27-09-2010

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2010. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics