Nickerie.Net, vrijdag 01 oktober 2010


Suriname en Guyana hebben identieke problemen in de rijstsector

Nickerie - Buurland Guyana en Suriname kampen met ongeveer dezelfde problemen in de rijstsector. Bij de buren moet de infrastructuur aangepakt worden en uitbetaling aan boeren vindt vaak laat plaats. Bij de onderhandelingen over de opkoop van de natte padieprijs worden de boeren benadeeld. Met deze problemen kampen ook de Surinaamse landbouwers. Dit zegt Lekhram Soerdjan, directeur van het Adron, die het hoofd aan een vijf man tellende delegatie een driedaags tegenbezoek bracht aan Guyana.

De delegatieleden tijdens een persconferentie. Van links naar rechts: Gilbert Nojotaroeno, assistent veredelaar bij het Adron, Harrinanan Oemraw, Lekhram Soerdjan en Freddy Tawjoeram.

Het doel van dit oriŽntatiebezoek was om van gedachte te wisselen met belanghebbenden in de rijstsector. Volgens Soerdjan is de rijstsector in het buurland beter geordend dan in Suriname. "Maar ze zijn nog niet daar waar ze wezen moeten. De boerenorganisatie is in Guyana goed georganiseerd en heeft zelfs politieke macht. Suriname moet nog werken aan een goede boerenorganisatie", aldus Soerdjan. Het streven is op gericht dat een delegatie van landbouwers, dit jaar nog een bezoek brengt aan het buurland. Ze kunnen met elkaar van gedachten wisselen en tegelijkertijd de band met elkaar verstevigen.

De delegatie bezocht de Burma Rice Research Centre in Guyana. Dit bedrijf was de vorige maand in Suriname. Afgesproken is om met Guyana genetisch materiaal, kennis en kunde uit te wisselen en om het beheersen van ziekten en plagen binnen de sector gezamenlijk te bestuderen. De diverse rijstlijnen van beide landen zullen uitgewisseld en uitgeprobeerd worden. Het streven is om de rijstsector tot grotere hoogte te brengen. Volgens Soerdjan heeft Suriname veel aan kennis, waaruit Guyana zeker wat van kan opsteken. Hetzelfde geldt ook voor ons land.

Naast de Burma Rice Research Centre bezocht de delegatie ook de Guyana Rice Development Board, Rice Producers Association en de Guyanese landbouwminister Robert Persaud. De delegatie bestond verder uit Harrinanan Oemraw van de Surinaamse Padie Boerenorganisatie, Freddy Tawjoeram van NV Sun Rice en twee medewerkers van het Adron.

(Wanita Ramnath)

Bron / Copyright:

Nickerie.Net / NSS

29-09-2010

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2010. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics