Nickerie.Net, maandag 18 oktober 2010


PL-topper Karaya graait grond in Nickerie - Veehoudersvereniging roert zich

Ivan Cairo, 18/10/2010

Paramaribo - Veel wijst erop dat Ramdew Karaya, Pertjajah Luhur-topper in Nickerie en voorheen hoofd Domeinzaken in dat district, zichzelf, zijn familieleden en bevriende stichtingen dubieus heeft verrijkt met maar liefst 60 hectare grond in Nickerie. Het gaat om land bestemd voor de leden van Veehoudersvereniging in de Corantijn- en van Drimmelenpolder (VVN), voor het stallen van vee. Daarvan is nog maar 30 hectare over.

De VVN is woedend. Voorzitter Bramdew Rampadarath heeft de hand weten te leggen op meer dan 90 grondbeschikkingen waarbij terreinen op naam van Karaya, diens vrouw, zwagers, schoondochters en anderen zijn geplaatst. Een broer en twee zwagers van Karaya kregen elk 20 hectare. Een aantal van de gronden zijn kort v��r en andere na de verkiezingen en zelfs nog in juli uitgegeven, zoals uit de stukken blijkt. Het gaat onder andere om terreinen te Southdrain, de MCP-polder en op andere plaatsen.

VVN-voorzitter Bramdew Rampadarath toont hier de resolutie uit 1933 van toenmalig gouverneur Kielstra waarmee 900 hectare land aan de veehouders in Nickerie werd toegewezen. Van dit areaal is na talrijke gronduitgiften nu maar 30 hectare over.-foto/Louis Vismale .

Het varieert van kleine percelen voor bebouwing en bewoning tot enorme lappen grond bestemd voor landbouwactiviteiten. De veehoudersvereniging schrijft vandaag hierover en andere vermoedelijk onfrisse grondzaken een brief naar president Desi Bouterse. Voorzitter Rampadarath zegt aan de Ware Tijd dat er bij het staatshoofd op aangedrongen zal worden dat een diepgaand onderzoek wordt ingesteld. Ook dat justiti�le stappen tegen betrokkenen dienen te worden genomen en onterecht uitgegeven staatsgronden weer worden ingetrokken. Rampadarath ziet echter geen heil in een gang naar de rechtbank. Hij pleit voor de instelling van een speciaal tribunaal door de autoriteiten, dat zich uitsluitend zal moeten bezighouden met onderzoek en berechting van frauduleuze gronduitgifte.

Minister Sastroredjo wil op deze kwestie voorlopig niet reageren. �Als die brief van de veehouders naar de president gaat en deze me uitnodigt zal ik hem zeker inlichtingen verschaffen. Ik wil geen olie op het vuur gooien en onthoud me voorlopig van verder commentaar. Ik ga voor rechtvaardigheid�, stelt Sastroredjo tegenover de Ware Tijd. In hoeverre hij bezig is met een onderzoek rond gronduitgifte waarbij Karaya betrokken is, wilde de bewindsman bevestigen noch ontkennen. Eerder melde hij een commissie te hebben ingesteld die alle gronduitgiften van de afgelopen jaren in kaart moet brengen en hem daarover advies geven.

Sastroredjo verwacht in december de eerste resultaten van dat onderzoek. PL-voorzitter Somohardjo vertoeft momenteel in Nederland en vertrekt over enkele dagen naar Zuid-Afrika met een parlementaire delegatie. Pogingen een reactie van hem te krijgen, bleven vruchteloos. Of alle beschikkingen door Jong Tjien Fa zijn getekend, is nog onduidelijk. Naar verluidt zouden ook stukken zijn opgedoken met vervalste handtekeningen van de toenmalige RGB-bewindsman.

Al deze zaken moeten onderzocht worden, vindt Rampadarath. Volgens hem is een onderzoek naar deze zaken die de huidige RGB-minister Martinus Sastroredjo instelt, de aanleiding dat zowel Pertjajah Luhur - tevens Volksalliantievoorzitter Paul Somohardjo als KTPI-leider Willy Soemita, hem niet langer in de regering wil hebben. Een aantal van de terreinen zouden zijn gegaan naar stichtingen en andere organisaties die gelieerd zijn aan Somohardjo of zijn partij. Rampadarath meent te weten dat sommige terreinen aan derden zijn doorverkocht voor enorme bedragen.

Zo is een areaal van 300 hectare doorverkocht aan ene P. Wat de veehouders steekt, is dat opeenvolgende regeringen steeds rond verkiezingstijd delen van de bij resolutie in 1933 aan de vereninging toegewezen 900 hectare grote Stalweide-I, hebben weggegeven. Bij de perikelen met Karaya wordt het districtscommissaris Bhagwathpersad Shankar en de LVV-co�rdinator Regio West, Ganpat, kwalijk genomen dat ze hebben meegewerkt aan de grondtoewijzingen aan Karaya.

Door de gunstige adviezen van de DC en de LVV-functionarissen, kreeg de toenmalige minister van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer, Michael Jong Tjien Fa, ruim baan om de terreinen uit te geven. Volgens Rampadarath brachten DC Shankar en Ganpat positieve adviezen uit, omdat ze percelen van Karaya hebben gekregen. Wat hem nog woester maakt, is dat de gronden zijn toegewezen ondanks een rechterlijk vonnis van 2005 waarin zou zijn bepaald, dat de staat deze niet meer mocht uitgeven. �Ondanks dit vonnis gaf de districtscommissaris toch gunstig advies�, zegt Rampadarath.-.

Bron / Copyright:

Nickerie.Net /dWT

18-10-2010

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright 2010. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics