Nickerie.Net, donderdag 28 oktober 2010


RGB-minister Sastroredjo blijft - KTPI en PL vangen bot bij NDP

Geplaatst: 28/10/2010

Paramaribo -  Tijdens de coalitietop dinsdagavond is door president Desi Bouterse besloten dat minister Martinus Sastroredjo leiding blijft geven op het ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond en Bosbeheer (RGB). Willy Soemita, voorzitter van de KTPI, geeft desgevraagd aan dat hij niet in kan gaan tot na de persconferentie die vandaag wordt belegd door de president. Of de minister van RGB al dan niet blijft, wordt volgens Soemita vandaag bekendgemaakt door Bouterse.

Willy Soemita, voorzitter van de KTPI

De voorzitter van de groenwitte partij die eerder het vertrouwen in de minister had opgezegd, zegt dat zij haar standpunt na de persconferentie zal bekendmaken. Volgens bekomen informatie zijn zaken tussen de leiding van de KTPI en de minister bijgelegd en staat de KTPI achter het besluit van de president.

Volgens Soemita is tijdens de coalitietop de kwestie rondom de situatie tussen de KTPI en de RGB-minister als eerste agendapunt behandeld. Agendapunt 2 was de beloning van de president van de Centrale Bank van Suriname en als derde agendapunt werd de afsplitsing in de A Combinatie behandeld.

‘Minister Martin Sastroredjo vertrekt absoluut niet’, liet Jenny Simons, voorzitter van De Nationale Assemblee (DNA), duidelijk weten. De parlementsvoorzitter die de coalitietop van afgelopen dinsdag bijwoonde, maakte bekend dat deze kwestie ook besproken is. Daaruit is duidelijk komen vast te staan dat de gronduitgifteminister niet de laan wordt uitgestuurd. Simons weerlegt geruchten als zou de bewindsman een exponent van de NDP zijn. Hij is door de KTPI voorgedragen en spruit uit die partij voort. Anders is het gesteld met de minister op Openbare Werken, Ramon Abrahams. Deze keiharde NDP’er werd door Nieuw Suriname voorgedragen.

Bron / Copyright:

Nickerie.Net /DBS

28-10-2010

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2010. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics