Nickerie.Net, vrijdag 05 november 2010


Divali: Met licht van kennis een reeks van deugden aansteken

Nickerie - Diváli is een verkorte term van het Sanskriet woord Dipávali; dit woord is samengesteld uit twee woorden. “Dip”, betekent licht en 'váli', staat voor rij. De essentiële betekenis van Dipávali is, dat wij met het licht van kennis (dip) een rij (váli) van deugden in ons zelf moeten aansteken om zo geluk en blijdschap uit te stralen naar een ieder om ons heen.

Er waren verschillende optochten donderdagavond om de divali-viering in te luiden. (Foto: Ramon Keijzer)

 Elk deel van de díyá, gemaakt van klei, die wordt aangestoken, stelt een deel van het menselijke lichaam voor. De ghi (olie) in de díyá duidt de verschillende zintuigen en organen aan. De lont wijst op het intellect; het uitstralende licht, dat wij allemaal zien, staat voor het spirituele dat wij allen willen bereiken. Zoals de ghi in de díyá de lont voedt om goed te branden en het licht te laten schijnen, zo moeten de zintuigen en de andere organen in het menselijk lichaam het intellect voeden.

Door de kennis die verkregen wordt door de wisselwerking van de zintuigen en het intellect, ontstaat spirituele helderheid en licht. Dus ghi, lont en díyá betekenen zuivere gedachten, die een grotere helderheid en licht geven aan de mens. Licht betekent geluk, gezondheid, voorspoed, vrede en goedheid. Het verdrijft de duisternis die symbool is voor verdriet, lijden, ziekte, armoede, geweld, somberheid, wanhoop en het kwade in ons.

Zoals de zon de duisternis van de nacht doet verdwijnen, zo verdrijft het licht van de díyá de duisternis erom heen. Moge het zichtbare (fysieke) licht ons aanvuren om ons innerlijk licht vanaf nu aan te steken, om zo de duisternis van somberheid en wanhoop te verdrijven en het licht van geluk en blijdschap te verspreiden.

(Stichting OHM Suriname)

Bron / Copyright:

Nickerie.Net /NSS

03-11-2010

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2010. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics