Nickerie.Net, vrijdag 12 november 2010


Hardeo Ramadhin: ‘Abrahams is machtsdronken’
Geplaatst: 12/11/2010

Paramaribo -  ‘De minister van Openbare Werken, Ramon Abrahams, is in een woord gezegd, machtsdronken. Wanneer hij Jogi niet lust, hoefde hij hem niet weg te jagen uit zijn kantoor. Dus hij stuurt eerst een uitnodiging voor Jogi, en wanneer deze zich netjes aanmeldt en zijn zegje wil doen, wordt hij als een hond weggejaagd’, zegt politiek analist Hardeo Ramadhin omtrent de kwestie tussen het VHP-lid Mahinder Jogi en de minister van Openbare Werken.

‘Hij heeft zeer vrijpostig en onbeschoft gehandeld. Dit gedrag siert een minister niet en hoort niet huis in een geciviliseerde samenleving. Het betekent een dieptepunt voor ons allemaal, waar alle ontwikkelingen heden ten dage in deze globaliserende wereld te volgen zijn’, zegt Ramadhin. Hij is zich ervan bewust dat Jogi ambtenaar is, namelijk beleidsadviseur bij Milieubeheer, een afdeling die gedurende deze regeringsperiode onder het ministerie van OW ressorteert.

Dat Abrahams Jogi duidelijk maakt om zich om 7 uur aan te melden aan het werk, gaat zijn verbazing te boven. ‘We leven in een democratische samenleving. Je moet leren omgaan met de democratische spelregels. In het parlement is Jogi onschendbaar. Maar dat wil niet zeggen dat de minister hem moet ‘loeren’ wanneer hij in het parlement kritische vragen stelt omtrent het reilen en zeilen op het ministerie, en hij hem op een ander moment en in een andere omstandigheid moet pakken.’

Ramadhin die indertijd fungeerde als districtscommissaris heeft altijd de ruimte gelaten voor beleidsadviseurs om hun werk als volksvertegenwoordiger optimaal uit te kunnen voeren. Hij benadrukt dat men niet slechts moet blindstaren op de tijd waarop men zich aanmeldt en vertrekt uit een kantoor waar men werkzaam is, maar op de productie die geleverd wordt. ‘Want, iemand kan mooi voor 7 uur al op kantoor zijn en vertrekt pas na 3 uur. Die persoon voert niets uit en levert geen productie. Maar iemand anders komt voor enkele uren op kantoor, doet zijn werk naar behoren en levert optimaal zijn bijdrage.’

Bron / Copyright:

Nickerie.Net /DBS

12-11-2010

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2010. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics