Nickerie.Net, maandag 15 november 2010


Goedkope verzinsel van Doekhie - Wie gelooft dat nou

In de afgelopen week kwam het assembleelid Doekhie uit Nickerie met een verhaal over een ontdekt komplot voor het plegen van een aanslag op Ramon Abrahams, minister van Openbare Werken. Het complot zou tijdig zijn ontdekt en daarom werd er besloten zijn Toyota High Lux pick-up voor maar liefst 150.000 SRD extra te beveiligen. Doekhie heeft, naar onze mening, een verwoede poging gedaan de absurde uitgaven voor het upgraden, ofte wel populair gezegd ‘’pimpen’’ van een auto, te vergoelijken. Deze poging van Doekhie wordt thans intensief besproken in de gemeenschap en de groep, die zijn verhaal gelooft is uitermate klein.

Een complotverhaal is namelijk zo goedkoop en vertoont gelijkenis met de verhalen, die werden verzonnen tijdens de zogenaamde revo. Toen kwam men met verhalen over verijdelde coups en plannen om hooggeplaatste militairen te vermoorden. Wie kent de verijdelde `coups’ van Ormskirk en de linkse `coups’ van Sital, Mijnals en Joeman nog?. Hoeveel onschuldige mensen werden toen niet opgepakt en mishandeld in de tijd, dat de grondwet was opgeschort en het militaire gezag onder leiding van Desiré Bouterse kon maken en breken in dit land? Hoeveel mensen hun mensenrechten werden toen niet geschonden in die periode? Ook rond die moordpartij in december 1982 werd er een verhaal over een contra-coup van de CIA verzonnen om de zaak te kunnen dekken.

Nu komt Doekhie ineens met een verzinsel over een op handen zijnde aanslag tegen Abrahams. Gewoon een lachertje, vinden zoveel mensen. Wie wil die man nou kwaad doen? Hij doet zichzelf toch zoveel onoverkomelijke schade door zijn eigen handelen en falen. Abrahams zijn schouders zijn veel te smal om de hem toegemeten weelde te kunnen dragen en dat weten we in deze gemeenschap allemaal. Bovendien weet de man zich niet te gedragen en denkt dat hij tegenover een peloton groentjes binnen het NL staat wanneer hij zich uit. En al zou er een complot tegen de minister zijn ontdekt, waar zijn dan de verdachten? Waarom is de politie niet op de hoogte van deze zogenaamde moordaanslag? Waarom zijn er nog geen aanhoudingen gepleegd? Waarom is bijvoorbeeld het hoofd van de vervolging, de PG, niet op de hoogte van deze beraamde moordaanslag op de bewindsman van OW?

Men moet niet meer met die achterhaalde revo-strategie komen wanneer zaken faliekant fout gaan en men zich realiseert, dat de zogeheten ruis over het tot nog toe zeer twijfelachtige gevoerde beleid binnen de gemeenschap steeds luider wordt en de ontevredenheid met de dag toeneemt. Ook heeft het in deze tijd van internet, sms, e-mail en de zogeheten ping geen zin te komen met allerlei scenario’s, want daar wordt binnen enkele minuten doorheen geprikt door de meeste mensen binnen de gemeenschap. Ook is het door het internet thans o zo gemakkelijk te achterhalen wat nu waarheid is en wat leugen. Heel wat van die jongens en meisjes uit die paarse orga zijn blijven steken in een decennium van de vorige eeuw en begrijpen niet, dat heel wat mensen ontwikkeld en gerijpt zijn en hun verzinsels helemaal niet geloven. Wanneer mensen te maken krijgen met verhoogde prijzen en stijgende wisselkoersen en hun FISO-uitkeringen niet krijgen en merken, dat die op de tocht komen door enorme tekorten bij de overheid dan kan men niet komen aanzetten met verbouwingen van een kantoor ter waarde van eventjes een SRD 650.000,- en een verandering in een pickup van 150.000 SRD. En dan willen we nog niet eens spreken over die nieuwe woning te Morgenstond, die ineens wel gekocht kon worden ten bate van de bewindsman.

Wat helemaal onverteerbaar is voor vooral ambtenaren is, dat men dan aangemaand wordt zwaar te bezuinigen, terwijl bepaalde lieden in privé zeer verkwistend en wel demonstratief bezig zijn. Doekhie moet maar op een andere manier uit zijn duim gaan zuigen in een verwoede poging zijn vriend en partijgenoot te redden. Wat voor velen nu reeds een feit is, is dat de minister van Openbare Werken de president van de republiek en zijn gehele kabinet nu reeds in grote verlegenheid heeft gebracht en dat zal hem op de lange duur ernstig opbreken. De kritiek op de bewindsman is namelijk niet van de lucht en zal, gezien zijn provocatief gedrag, voortduren.

Bron / Copyright:

Nickerie.Net /De West

15-11-2010

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2010. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics