Nickerie.Net, maandag 15 november 2010


Hindoe organisaties hadden liever overleg over Idul Adha

Paramaribo - Verschillende Hindoe-organisaties hadden liever gewild dat de regering een brede consultatie had gehouden, voordat ertoe overgegaan werd om Idul Adha tot een nationale vrije dag te verheffen. Op initiatief van de Culturele Unie Suriname (CUS) is in 2007 uitgebreid over het offerfeest gesproken. Aanbevolen was toen om Ied Milaad Ud Nabi (de geboortedag van profeet Mohamed) tot een vrije dag te maken en niet Idul Adha.

Lord Krishna

De Organisatie Hindoe Media (OHM) schreef president Desi Bouterse een brief met de argumenten die gegolden hadden om eind jaren zestig Ied Ul Fitre gelijk te stellen met een zondag. Dit was een gezamenlijk besluit van diverse religieuze gemeenten. Toen was de grondslag:

• dat het overgrote deel der Brits Indische Immigranten in Suriname het Hindoe geloof belijden

• God Krishna als reïncarnatie van God Vishnu (het onderhoudend aspect) op aarde is gekomen om het kwaad te bestrijden

• God Krishna in het dorp Mathura met zijn ouders Nanda Baba en Jasoda Mata koe-herders waren waarbij de koe als moeder de aarde een onlosmakelijk geheel vormde met God Krishna. Dit met verwijzing naar de heilige geschriften w.o. de Bhagavata Gita

• Het Hindoeïsme het Ahimsa levensprincipe namelijk niet doden hoog in het vaandel draagt en dus je je eigen moeder die melk, ghee, etc produceert om in leven te blijven niet doodt.

• Dat er in Suriname vele Krishna tempels zijn gebouwd en er wekelijks ere-diensten worden gehouden ter ere van God Krishna.

• Dat in andere landen deze tegenstrijdige, controversiële religieuze principes hebben geleid tot geschillen, oorlogen, moord, spanningsvelden in families, buurtgemeenschappen, districten, steden.

Dat in een mooi, vredig en voor de wereld voorbeeldig land Suriname deze spanningen niet zouden moeten overwaaien en deze unieke harmonie behouden zou moeten blijven voor ons nageslacht in het licht van eenheid, solidariteit, vriendschap, wederzijds respect en vrede.

Dat onze Moslim broeders hun offerfeest traditioneel in familie- en moskee verband verder stemmig vieren.

In de brief ondertekend door Bhagwan Gangaram Panday, voorzitter van de OHM wordt erop gewezen dat verschillende gezaghebbende Hindoe- en Moslimleiders deze besluiten hebben genomen. Op 28 juni 2007 hebben 30 religieuze organisaties voorstellen gedaan over de heroriëntatie van de nationale feestdagen. In deze verklaring, werd gevraagd dat naast de oproep tot correctie van de ongelijkwaardige posities van Hindoes en Moslims alsook de Javanisten, het Ied Milaad Ud Nabi werd opgegeven als verzoek tot vrije dag en niet het IED UL ADHA, offerdag. Deze verklaring is mede ondertekend door alle grote gemeenten in Suriname tw. Sanatan Dharm, Arya Dewaker, Surinaamse Islamitische Vereniging, Madjilies Moesliemien Suriname, Surinaamse Moesliem Associatie, Federatie Javanisme in Suriname, Khilafat Anjuman, Mata Gauri, Sewa, Nauyuga, SSDP, ISCON, GOPIO, NSHI, OHM etc…

Asiskumar Gajadien, voorzitter van de CUS, en Kries Nannan Panday, leider van de Sanatan Dharm zeggen aan NSS dat zij geen kritiek willen uitoefenen op de beslissing van de regering, maar zij wijzen op de gevoeligheden. Zij hadden liever gewild dat er eerst de organisaties waren geraadpleegd die drie jaar geleden het besluit hebben getekend. Gajadien en Nannan Panday wijzen erop dat een nationale vrije dag ook nationaal onderschreven moet kunnen worden. Juist in een multireligieus land als Suriname moet omzichtig omgegaan worden met gevoelige aangelegenheden.

Bron / Copyright:

Nickerie.Net /NSS

15-11-2010

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2010. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics