Nickerie.Net, maandag 15 november 2010


Valutaprijzen knijpen de lokale burgers uit

Kort voor de verkiezingen van mei dit jaar kon tot groot ongenoegen van de totale bevolking worden geconstateerd, dat de wisselkoersen voor de Amerikaanse dollar en de euro zich in opwaartse richting bewogen. Dat wil zeggen, dat men meer SRDís voor een dollar of een euro diende neer te tellen. En die trend werd gewoon voortgezet naar voor velen verontrustende hoogten. Dit heeft natuurlijk ook tot gevolg, dat prijzen van goederen en diensten ook werden verhoogd. Thans hebben we te maken met koersen voor de dollar en euro, die respectievelijk liggen boven de SRD 3.50 ,- en SRD 4.60,-. Deze verhoudingen binnen het wisselkoersregiem maken het voor velen ondraaglijk in het land. Vooral de mensen, die in de categorie huurders vallen hebben het thans zwaar te verduren omdat de huur voor een woning in euroís moet worden afgerekend en de verhuurder niets wil weten van hoe moeilijk het wel is voor de huurder om de euroís te kunnen kopen.

De huurder is sowieso in de huidige toestand de klos, omdat hij steeds meer SRDís moet zien te verdienen om niet uit de huurwoning te worden gezet. Andrť Telting sprak eens tegenover ons over de terreur van de euro binnen deze gemeenschap. Op meedogenloze wijze wordt de huurder door de verhuurder afgeperst, omdat hij zijn penningen waardevast en wel in harde valuta wenst te innen. Wat de zaak alleen maar triester maakt is, dat de overheid geen enkele stap neemt om deze vorm van uitbuiting te stoppen en uit te bannen. Wie geen euroís of dollars wenst neer te tellen voor een huurwoning heeft gewoon geen onderdak. Zo zit dat nou eenmaal in dit land. En dan nog te bedenken, dat mensen deze vorm van uitbuiting moeten ondergaan, omdat ze gewoon geen keus hebben. En terwijl de koersen verder stijgen en steeds meer landgenoten in de knel komen en hun prioriteiten moeten verleggen , maakt de overheid een verlamde indruk.

Interventies van de Centrale Bank van Suriname hebben tot nog toe niet erin geresulteerd, dat de koers drastisch is omlaag gebracht. Dat maakt ook weer, dat het vertrouwen van de gemeenschap in het vermogen van de CBvS en natuurlijk ook de financiŽle en monetaire autoriteiten afneemt, de vlucht in vreemde valuta verder toeneemt en de koersen blijven stijgen. Hier is de vraag aanmerkelijk hoger dan het aanbod. Niets wijst erop, dat er op korte termijn een situatie zal ontstaan, waarbij het aanbod de vraag zal overstijgen en daarmede de koersen stabiel zullen blijven en in het gunstigste geval omlaag zullen gaan. Ook kan gerust gesteld worden, dat vooral bij de ondernemers er geen vertrouwen is in deze regering. En juist omdat het vertrouwen ontbreekt worden de investeringen op een laag pitje uitgevoerd of in het ongunstigste geval helemaal on hold gezet, totdat er een moment aanbreekt dat men weer vertrouwen heeft in het bestuur van het land.

Keerpunt is en blijft van mening, dat deze regering een start heeft gemaakt en bepaalde mensen op de voorplecht heeft geplaatst, die allesbehalve kennis en kunde uitstralen en daardoor onmogelijk vertrouwen bij grote delen van de bevolking wekken. Het zou ons te ver voeren de leden van het kabinet stuk voor stuk te bespreken, maar als je ineens ziet met wat voor adviseurs de president van de republiek zich laat omringen dan slaan bij velen de stoppen gelijk door.

Corruptelingen en regelrechte dieven en leugenaars moeten ons thans tot voorbeeld zijn. Wil men op die manier het vertrouwen winnen van de bevolking en in het bijzonder van de ondernemers en investeerders? Wij denken, dat dit onmogelijk is. Zolang men niet in staat is het vertrouwen van de kapitaalkrachtigen in dit land te wekken zal het niet goed gaan. Ook zal men nimmer de koersen onder controle krijgen als de vraag naar vreemde valuta door vrees en gebrek aan vertrouwen in de machthebbers levensgroot blijft. De vraag zal dan het aanbod blijven overvleugelen. Maar ja, het volk heeft gekozen en moet nu maar zien hoe het de problemen, die dagelijks groter worden, kan oplossen of overleven.

Bron / Copyright:

Nickerie.Net /De West

15-11-2010

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2010. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics