Nickerie.Net, vrijdag 19 november 2010


Minister Misiedjan: ‘Ook de zware drugsjongens worden aangepakt’
Geplaatst: 19/11/2010

Paramaribo -  In het kader van de bestrijding van de criminaliteit wordt een ieder aangepakt, ook overtreders die niet direct aan het gevoel van onveiligheid bijdragen. Dit geldt voor zowel de kruimeldieven, de rovers als de zware drugsjongens. Dit maakte de minister van Justitie en Politie, Martin Misiedjan, gisteren bekend tijdens de begrotingsbehandelingen in DNA. De bewindsman sprak over de white board crimes. ‘Anderen zijn artsen, ook zijn er advocaten. Overdag zitten zij in hun stoel allerlei deftigheden uit te halen, terwijl zij de grootste organisatoren zijn.’ Deze personen zouden zich schuil houden achter hun dure pakken en kortgeknipt haar, zei hij doelend op de zogenaamde drugsjongens. Het streven is erop gericht om de burgers binnen de samenleving het gevoel van veiligheid te geven. Dat de criminaliteit zou zijn toegenomen, dit werd door hem ontkend, alsook de indruk die wordt gewekt binnen de samenleving dat bij roofovervallen zedenmisdrijven worden gepleegd. Hiervoor had de minister geen cijfers. Misiedjan gaf wel toe dat er subjectief sprake is van verruwing van de criminaliteit.

Het nationaal strategisch plan voor het zorgdragen van veiligheid binnen de samenleving ligt bij de regering. In het kader van de korte termijn planning worden al maatregelen uitgevoerd. Deze zijn het houden van roadblocks, het instellen van speciale rechercheteams en intensivering van politiecontroles. Op middellang en lange termijn liggen enkele zaken in het verschiet, waaronder de instelling van politieposten te Munderbuiten, Kwakoegron en Stoelmanseiland. Ook zal gewerkt worden aan structureel overleg met de bevolking alsook de landelijke instelling van flitspalen, de verbetering van de forensische opsporing, versterking van de Jeugdpolitie, versterking van de tactische recherche en afbouw van het hoofdbureau van politie, alsook het verbeteren van sociale omstandigheden van politiemannen.

De Justitieminister vindt de indruk dat slachtoffers aan hun lot worden overgelaten, misplaatst. Het ministerie beschikt al over een afdeling Slachtofferzorg waar hulp wordt aangeboden. Over de samenwerking tussen de politie en het leger is hij bijzonder tevreden. Het leger heeft altijd bijstand verleend indien op hem een beroep wordt gedaan. Het is de korpschef die naar eigen inzichten handelt of het plafond aan overuren bij politiefunctionarissen overschreden mogen worden. Volgens de bewindsman is er ook geen sprake van beperking op transportmogelijkheden.

Door enkele leden werd gesteld dat de controles op de politiecontroleposten te Stolkertsyver en Burnside totaal verschillend zijn. Te Stolkertsijver wordt slechts naar het rijbewijs van de autobestuurder gevraagd, terwijl te Burnside de hele wagen wordt gecontroleerd. De minister zei niet op de hoogte te zijn dat de controles verschillend van aard zijn. Beide hebben een strategische ligging. Controlewerkzaamheden zij identiek bedoeld. De grootte van het tekort aan politiemanschappen is hem nog niet bekend. Hij beschikt nog niet over concrete cijfers. Minister Misiedjan stelde voorop dat qua het rekruteringsbeleid jaarlijks twee lichtingen worden toegelaten.

Opmerkelijk was dat de minister aanhaalde dat politiemannen die ‘allerlei klusjes’ uitvoeren voor ex-bewindslieden, nu belast zullen worden met politionele taken. ‘Het kan niet zo zijn dat zij maandelijks wel worden uitbetaald, maar geen politiewerk doen.’ Op vragen van enkele leden om verduidelijking, zei Misiedjan dat er nog steeds brigadiers en onderinspecteurs van politie zijn die zich bezighouden met niet-politionele zaken ten behoeve van voormalige bewindslieden. Naar zeggen van de minister gaat het om goed getrainde politiemensen die teruggehaald zullen worden om belast te worden met politioneel werk.

Asha Bhagwat

Bron / Copyright:

Nickerie.Net /DBS

19-11-2010

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2010. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics