Nickerie.Net, maandag 22 november 2010


DNA-voorzitter Simons: ‘Srefidensi handdruk was niet nep’

Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons is ervan overtuigd, dat de Srefidensi handdruk die leiders elkaar gaven op 25 november 1975, geen nep handdruk was. ‘We zijn nog bij elkaar en we blijven werken voor dit land’. Dit zei ze vanmorgen bij de opening van het DOE Srefidensi seminar in het University Guesthouse. Als volk is Suriname bij elkaar gebleven en is er een geweldig ding bereikt. Er zijn wat kleine zaken, waarover men het onderling met elkaar oneens is, maar volgens haar is Suriname op weg naar het realiseren van een duurzame samenleving. Ook op sociaal gebied wordt daar hard aan gewerkt.

De weg naar dat doel is even belangrijk als het doel zelf, vindt de DNA-voorzitter. Simons zei, dat bij elke jaardag men geneigd is te kijken naar het afgelopen jaar en hoe het verder zou moeten. Ze is blij met het DOE-seminar, omdat daarmee samen met anderen gekeken kan worden naar de weg, die Suriname opgaat.

kranslegging beeld Henck Arron 19-11-2010-politici wo Soemita AIn verband met de dag van 19 november 1975, het moment waarop de grondwet van ons land werd aangenomen, werden gisteren kransen gelegd bij het standbeeld van Henck Arron, de geestesvader van de onafhankelijkheid. Op de foto onder meer de politici Ramdien Sardjoe, Roy Adama, Guno Castelen, mevrouw Netty Arron, weduwe van Henck Arron, Willy Soemita, Ronald Venetiaan en W.C. Pengel. (foto: Regillio Derby)

De politieke partij organiseerde vandaag aan de vooravond van 35 jaar Srefidensi een seminar met als titel ‘Tussen Uitdagingen en Verantwoordelijkheden’.
Volgens Simons heeft Suriname als land een turbulente geschiedenis gekend. Sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog begon Suriname te oefenen met de interne democratie. Daarmee zijn de eerste stappen ook gemaakt naar een onafhankelijk gebiedsdeel. Het belangrijke in dit alles volgens de politica is hoe het verder moet met het volk. Ook de vervanging van de oude vlag met meerdere sterren naar een dun-doek met slechts één ster wijst aan dat de bewoners meer met elkaar gingen ‘ bemoeien’, De huidige vlag en de onafhankelijkheid duiden volgens haar erop, dat er een overeenstemming is dat Suriname een nieuwe toekomst gaat krijgen. De onafhankelijkheid is geaccepteerd. Dit is volgens de DNA-voorzitter mogelijk de eerste gemeenschappelijk geschiedenis van Suriname, omdat het hele land door hetzelfde proces ging. DOE-voorzitter Carl Breeveld vindt, dat in Suriname er werkgelegenheid moet zijn voor elke landgenoot. Met het seminar wil DOE volgens Breeveld de participatie van de samenleving in het beleid vergroten. Die zienswijze kan bewerkstelligd worden door haar bijvoorbeeld de districtscommissaris daadwerkelijk rechtstreeks te laten kiezen. Dat is een mooie vorm van de bevolking bij het beleid betrekken. Effectieve participatie moet een nieuwe benadering krijgen. Daarbij kan gedacht worden aan het versterken van dorpsgemeenschappen, wijkcentra en het verbeteren van de dienstverlening van de diverse ministeries. Te midden van dit alles is adequate controle noodzakelijk, vindt Breeveld. Er is nog veel te doen en daarmee bestaan er ook nog veel uitdagingen. Volgens de Grondwet zijn alle Surinamers gelijk. Dat moet ook blijken in de praktijk, meent de DOE-voorzitter. Ons land is niet slechts voor een paar mensen, maar voor een ieder. Van vooruitgang is volgens hem sprake wanneer degenen die minder hebben, voorzien worden van meer.

Bron / Copyright:

Nickerie.Net /De West

20-11-2010

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2010. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics