Nickerie.Net, maandag 06 december 2010


Venetiaan:  ‘Regering voedt zelf buitenparlementair verzet’

Paramaribo -  - De leiders van het Nieuw Front hebben gisteravond tijdens een topontmoeting hoofdzakelijk de parlementaire gang van zaken besproken. Er zijn inhoudelijk werkafspraken gemaakt, onder andere om als Nieuw Front efficiënter gebruik te maken van media, teneinde de gemeenschap van ingenomen standpunten op de hoogte te stellen.

NPS-voorzitter Ronald Venetiaan zegt niets af te weten van plannen om buitenparlementaire acties te voeren. Hij zegt dat zelf te hebben gelezen in de media, maar zich niet te kunnen herinneren, dat dat ooit is besproken. DA’91-leider Winston Jessurun merkt op, dat het beleggen van persconferenties en het uitgeven van verklaringen inderdaad buitenparlementaire acties zijn. ‘Maar als straatacties en terroristische activiteiten worden gesuggereerd, dan klopt daar niets van”, zegt de DA’91 – voorman.

Venetiaan zegt, dat buitenparlementaire acties helemaal niet nodig zijn. “De regering is zelf bezig een klimaat te voeden voor weerstand. Dat werk doet de regering zelf”. Venetiaan zegt, dat rustig moet worden afgewacht waar dat verzet de kop gaat opsteken en een domino-effect gaat creëren “Dat hoef ik echt niet op te wekken. De regering doet het zelf”.

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net / de West

06-12-2010

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2010. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics