Nickerie.Net, donderdag 09 december 2010


Barmhartigheid, troost en bemoediging, rode draad herdenking 8 december

Paramaribo - Bij de herdenking van de 8 decembermoorden was de rode draad van de dienst: barmhartigheid, troost en bemoediging. Pater Karel Choennie zei tijdens de dienst in Sint Rosakerk woensdagavond dat barmhartigheid (mededogen) getoond moet worden ook met de beulen van 8 december 1982. Zelfs al hebben zij vijftien mensen afgeslacht, moet er toch geen haat en vijandschap gekoesterd worden.

De vijftien slachtoffers van 8 december 1982. Achter het spreekgestoelte, Betty Goede, voorzitter van de Organisatie voor Gerechtigheid en Vrede. (Foto: Ramon Keijzer)

"Barmhartigheid tonen houdt niet in dat er geen gerechtigheid moet komen", benadrukten de geestelijken Choennie, Soeshila Baldew-Malhoe en Marie Ghafoerkhan. Zij haalden aan dat er al 28 jaar gewacht is om te weten wie de daders zijn en waarom de vijftien mannen moesten worden gemarteld en vermoord. Pas na de uitspraak van de rechter kan het verwerkingsproces worden afgesloten.

Betty Goede, voorzitter van de Organisatie voor Gerechtigheid en Vrede, benadrukte dat niet alleen Suriname, maar heel de wereld naar dit proces kijkt. Het gaat om de beleving van de rechtsstaat. Zij wees op het belang van vrije meningsuiting. Zij is ervan overtuigd dat wet en recht zullen zegevieren en dat de krijgsraad ongestoord een uitspraak zal kunnen doen. Het strafproces is nu al drie jaar gaande.

De nabestaanden putten troost uit het thema: mededogen, troost en bemoediging. Pater Choennie legde uit dat barmhartigheid van hart tot hart gaat. Mensen moeten hun verdriet kunnen beleven. Dit moet niet verdoezeld worden. Mensen die troost geven, moeten dit met hun hart doen en stil zijn naast de eenzame die lijdt. Hij benadrukte dat mensen die met goedkope woorden komen, liever hun mond kunnen houden. Door met het hart mee te leven met de persoon die verdriet heeft, ontstaat er bemoediging om verder te gaan.

De dienst werd bijgewoond door nabestaanden, ex-president Ronald Venetiaan, vicevoorzitter van De Nationale Assemblee, Ruth Wijdenbosch, familie, vrienden, de Amerikaanse ambassadeur John Nay en belangstellenden. De namen van de vijftien slachtoffers werden afgeroepen, waarbij familieleden een dia aanstaken voor de portretten. De herdenkingsdienst, die een oecumenisch karakter had, duurde anderhalf uur. De nabestaanden raakten bemoedigd door de boodschap van de geestelijken om verder te gaan tot er gerechtigheid is geschied.

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net / NSS

09-12-2010

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright 2010. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics