Nickerie.Net, maandag 20 december 2010


Ingezonden:

Is Linus Diko ooit een Bepper geweest?

Op de persconferentie van de BEP bij het ministerie van RO, met minister Linus Diko als gastheer, waarbij de heren Allendy, Waterberg, Ajaiso, Asabina en mevrouw Poki aanwezig waren, was niet te zien dat er onenigheid bestond tussen de groep van Diko, Ajaiso, Poki en de Bep.

De verrassing en verbazing met hun verklaring niet met het besluit van de partij mee te gaan om uit de AC te stappen, leek op een donderslag bij heldere hemel. De verwarring werd nog complexer met de steun van Minister Linus Diko, tevens ondervoorzitter van de Bep, aan de groep van Poki en Ajaiso.

Later bleek dat Diko in het weekend met een delegatie naar granman Belvon was geweest. Het feit dat de heer Jozefzoon ook daar aanwezig was en deel heeft genomen aan de krutu, was ook nog zo een vreemd geval. Jozefzoon- een Nederlander- is de adviseur van Abop en Ronny Brunswijk en heeft daar niets te zoeken. Althans niet in een Bep delegatie.

Diko maakte een draai van 360 graden toen een topper van Abop, de Bep beschuldigde van poging tot omverwerping van de wettig gekozen regering Bouterse/Ameerali. Het leek op de beschuldiging tegen Brunswijk als leider van het Jungle Commando door de leiding van de revolutie/staatsgreep in de jaren 80 van de vorige eeuw.

De Bep zou het startsein hebben gegeven, door uit AC te stappen, om later uit de regering te stappen gevolg door Pl/KTPI. Diko ontkende dat BEP bezig was aan een scenario te werken, omdat hijzelf ook bij de besprekingen aanwezig was. Dat zegt ook wat over het vertrouwen tussen Diko en de Abop. Dat de bewering van de laffe anonieme Abop topper komt, geeft het waarheidsgehalte weer. Op zijn zachts uitgedrukt is het een leugen en een goedkoop scenario op kleuterniveau. Foei toch Abop en Diko.

Dat de Abop dat durft te beweren geeft hun onbetrouwbaarheid weer. De andere coalitiepartners zijn gewaarschuwd. De snelheid waarmee Diko de laster van Abop tegensprak, is typerend voor zijn persoonlijkheden.

Dat bepaalde schepsels van God heel ver gaan om hun doel te bereiken, getuigen de chantage bij de benoeming van de minister van RO. De meerderheid van de ALV van BEP had drs. R. Landveld voorgedragen, maar” de Saramaccaanse achterban” dreigde uit de partij te stappen als de heer Diko niet de minister zou worden. Nu gebeurt hetzelfde m.b.t. de uittreding uit de AC. Alweer komt “de Saramaccaanse achterban” in verzet. Hieruit zou al moeten blijken dat Diko op een zeer manipulatieve manier probeert zijn persoonlijke belangen te verkopen aan de Saramaccaanse achterban. Wat wordt bedoeld met Saramaccaanse achterban? Zijn dat de kernen van Bep in de desbetreffende gebieden of is dat de Vereniging van Saramaccaanse gezagsdragers(VSG) met Hugo Jabini als leider met een duidelijke NDP kleur.

Diko ontpopt zich steeds meer als een dwingeland, een persoon die als hij zijn wil niet krijgt, bereid is alles te doen om dat te krijgen ongeacht de gevolgen daarvan. Diko is door chantage tot minister van RO benoemd ondanks het democratische besluit van de partij. De contouren van het beleid dat hij wil voeren is nog niet duidelijk zichtbaar.

Hij is meer bezig om af te geven op zijn voorganger en het ontheffen van partijgenoten. De vraag is wie nog zal volgen in zijn kruistocht van ontheffingen van partijgenoten? Is dat directeur Meulenhof of dc Pryor, wie zal het weten?

De Surinaamse politiek heeft nu duidelijk kennis gemaakt met Diko. Het ziet er niet al te best uit. Waaruit zijn bijdrage zal zijn voor land en volk, moet nog blijken. Wij laten dat aan de geschiedenis over. Wel is het belangrijk dat de President alert moet zijn en erop moet toezien dat groepsbelangen niet verworden tot beleid op RO. Want na vier maanden is er geen duidelijke beleidsvisie op het ministerie van RO. Misschien wordt het wel tijd dat de president Diko vraagt om uit te leggen wat het beleid is dat wordt gevoerd op RO.

Een gratis advies aan het staatshoofd is, om te zorgen dat zijn tweede kans -na de staatsgreep van 1980- niet om zeep wordt geholpen door gelukzoekers in zijn regering. Behalve als dat een scenario is van de NDP. Het bewust creëren van chaos op het minister van RO. Diko te laten door modderen, zodat hij faalt waardoor de President(NDP) eindelijk invulling kan geven aan zijn innige wens, namelijk om Hugo Jabini als minister van RO te benoemen .

Time will tell.

Lantikoosi Asidei.S

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net /GFC

16-12-2010

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2010. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics